Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Inwentaryzacja zwierzyny grubej:

Corocznie, w okresie zimowym ocenia się liczebność populacji jelenia, sarny i dzika. Metody jakimi są prowadzone badania:

  • pędzenia próbne sarny - Wykonywane wg metodyki B. Fruzińskiego raz w roku (styczeń, luty). SA to ciche pędzenia na ok. 10% powierzchni leśnej. Na terenie Parku wyznaczono 7 powierzchni o łącznej wielkości ok. 420 ha. Przeprowadzane są od 1999 r.
  • tropienie na ponowie jelenia i dzika - Szacowanie liczebności jeleni i dzików tą metodą wykonywane jest raz w roku, w 2-3 dni po świeżym śniegu. Kontrolowane są linie oddziałowe w układzie wschód-zachód oraz drogi graniczne na terenie PNBT, w poszukiwaniu świeżych tropów

Na podstawie różnicy w kształcie i wielkości tropu określa się w przybliżeniu strukturę płci w populacji jelenia. W przypadku dzików na podstawie wielkości tropu dzieli się je na 2 kategorie: dziki do 50kg i dziki powyżej 50kg.

Dane te są uzupełniane są o całoroczne informacje i na tej podstawie określa się stan populacji zwierzyny grubej.