Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Przejście dla płazów

W ramach realizacji dużego projektu pt.: „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta”, Park Narodowy „Bory Tucholskie” zrealizował zadanie pod nazwą „Budowa przepustów dla płazów wraz z montażem obustronnych ścian naprowadzających i remontem nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 2624G Chociński Młyn – Charzykowy”.

W pobliżu punktu widokowego na jezioro Charzykowskie, przez 4 lata prowadziliśmy czynną ochronę płazów, stosując bariery tymczasowe, foliowe. Było to bardzo pracochłonne. Docelowym zadaniem było zbudowanie w tym miejscu stałych przejść pod jezdnią. Są one dużo wygodniejsze dla płazów, które nie muszę czekać w wiadrach aż ktoś je przeniesie, tylko swobodnie migrują w porze nocnej.

Po obu stronach szosy, zamontowano bariery naprowadzające o łącznej długości prawie 340 metrów. Elementy zostały wykonane z polimerobetonu cienkościennego. Wysokość każdego elementu wynosi ok. 50 cm. Dzięki zagiętym krawędziom u góry, uniemożliwiono płazom wspinanie się po ściankach. Płazy wędrując wzdłuż barier, docierają do przepustu i mogą bezpiecznie przedostać się na drugą stronę dzięki dwóm tunelom o długości ok. 11 metrów.

Budowa przejść dla płazów rozpoczęła się już w roku 2012. Ostatecznie prace zostały zakończone wiosną 2013 r. Nowy okres migracyjny płazy odbywały już z wykorzystaniem nowych przepustów. Monitorowaliśmy ten proces uważnie. Na początku płazy niechętnie wchodziły do tunelu. Na pewno będą potrzebowały czasu, aby zaznajomić się z nowym rozwiązaniem. Na pewno odnotowano mniejszą śmiertelność na szosie. Na odcinku, na którym są bariery praktycznie nie odnotowano martwych płazów. Pojedyncze osobniki ginęły na skrajach barier naprowadzających. Były to prawdopodobnie osobniki migrujące z lasu, które nie załapały się na barierę. Jednak główna trasa migracji została dzięki przepustom zabezpieczona.

Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa, dzięki pozyskaniu funduszy z różnych źródeł.

Całkowity koszt realizacji zadania: 318 939,97 zł

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe, działanie 6.1. Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny.

Dofinansowanie wyniosło 47,29% kosztów kwalifikowanych (150 215,48 zł).
Pozostałe środki uzyskano:

  • Budżet Państwa - 95 542 zł
  • Fundusz Leśny – 73 182,49 zł