Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Czy po Parku Narodowym „Bory Tucholskie” można spacerować z psem?

Dyrekcja Parku Narodowego „Bory Tucholskie” przypomina wszystkim odwiedzającym Park o całkowitym zakazie wstępu z psami. Nieprawdą jest, że do Parku wejdziemy z psem jeżeli ten zapięty jest na szelkach lub smyczy. Art. 15 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody jasno określa, że w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody zabrania się: wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony, psów pasterskich wprowadzanych na obszary objęte ochroną czynną, na których plan ochrony albo zadania ochronne dopuszczają wypas oraz psów asystujących w rozumieniu art.2 pkt 11 ustawy z dnia 27sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018r. poz.511, 1000 i 1076).

Odstępstwem od powyższego zakazu jest droga publiczna tak zwana droga „pilska” biegnąca od miejscowości Bachorze do miejscowości Owink (mapa nr 1). Poruszając się tą drogą z psem należy pamiętać aby z niej nie schodzić a pies musi być zapięty na smyczy lub szelkach.

Miejscem udostępnionym do wejścia z psem jest również cumowisko łodzi w Bachorzu. Tutaj też musimy pamiętać aby psy były zapięte na smycz lub szelki.

Przed wejściem do Parku Narodowego „Bory Tucholskie” warto zapoznać się z zasadami zwiedzania i korzystania na jego terenie. W tym celu proponujemy odwiedzić naszą stronę internetową www.pnbt.com.pl, bądź zapoznać się informacjami umieszczonymi na symbolicznych bramach wejściowych do Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.

Niestosowanie się do zakazów zawartych w art. 15  ust. 1 pkt. od 1 do 27 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. jest wykroczeniem i podlega karze grzywny w wysokości do 500 zł.

/SP/