Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Czym jest projekt „Zostaw w krzakach tego zwierzaka”

„Zostaw w krzakach tego zwierzaka” to nazwa projektu edukacyjno-promocyjnego  prowadzonego przez:

  • Ogród Zoologiczny w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
  • Gdański Ogród Zoologiczny,
  • Park Narodowy „Bory Tucholskie",
  • Gabinet Weterynaryjny Wiesław Borkowski lekarz weterynarii.

Jednym z celów powyższych instytucji jest edukacja przyrodnicza społeczeństwa oraz kształtowanie właściwych postaw w obcowaniu z naturą.

Kampania koncentruje się na następujących działaniach:

  • dostarczenie pomysłów i informacji, które umożliwią edukację przyrodniczą w zakresie poznawania i postępowania z młodymi zwierzętami wybranych gatunków ptaków i ssaków
  • pozyskiwania specjalistycznej wiedzy oraz współpracę z instytucjami i osobami prywatnymi, które zainteresowane są problematyką poruszaną w projekcie.

Bohaterami projektu zostały następujące gatunki: zając szarak (Lepus europaeus), sarna (Capreolus capreolus), puszczyk zwyczajny (Strix aluco), kos (Turdus merula), kawka (Corvus monedula), grzywacz (Columba palumbus).

Młode tych zwierząt swym wyglądem i zachowaniem wzbudzają w ludziach troskę o ich dobro – często zauważamy je siedzące samotnie bez opieki rodziców. Wynikiem tego jest udzielanie im pomocy, gdzie takowa nie zawsze jest potrzebna. Natura obdarzyła zwierzęta wieloma strategiami przetrwania. Warto więc je poznać, aby potem odpowiednio reagować.

W czasie trwania projektu odbędzie się szereg  działań edukacyjnych między innymi konkursów, spotkań, prelekcji, do udziału w których już teraz zapraszamy. Szczegółowe informacje będą umieszczane na stronach internetowych organizatorów projektu.   

Mamy nadzieję, że w nasze działania włączą się inne instytucje i osoby prywatne. Wszak przyroda to dobro, które nas otacza, a odkrywanie jej tajemnic niech się stanie pasją.