Bory Tucholskie National Park

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

PNBT Logo

UMOWA LICENCYJNA

Logo Parku Narodowego „Bory Tucholskie” 
Nieodpłatne przekazanie praw do użytkowania znaku.

Park Narodowy „Bory Tucholskie” jako właściciel LOGO posiada do niego pełne prawa i może nimi swobodnie dysponować w pełnym zakresie.

Prawo do korzystania z LOGO otrzymujesz bezpłatnie.

LOGO Parku możesz swobodnie wykorzystywać na wszystkich polach eksploatacji również w celach komercyjnych związanych z ochrony przyrody i edukacją ekologiczną.

ZASTRZEŻENIA DO LICENCJI

  1. NIE WOLNO zmieniać LOGO, dodawać ani modyfikować go w żadnym stopniu lub w inny sposób naruszać prawa autorskiego znaku. Znak jest chroniony.
  2. NIE WYRAŻAMY ZGODY na wykorzystanie LOGO przy przedsięwzięciach łamiących prawo lub wchodzących w obszar pornografii.
  3. W wypadku stwierdzenia łamania zasad licencji lub innego naruszenia praw autorskich zachowujemy możliwość cofnięcia licencji, a także dochodzenia praw autorskich na drodze prawnej.
 

Download section:

    I accept terms and conditions
  • PNBT LogoPNBT Logo
    Rozmiar: 733 kB