Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Etap plastyczny XVII Konkursu Wiedzy Przyrodniczej rozstrzygnięty

W dniu 15 listopada 2018r. w Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Chocińskim Młynie rozstrzygnięto pierwszy etap XVII Konkursu Wiedzy Przyrodniczej odbywającego się w tym roku pod hasłem Jestem drapieżnikiem. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas II i III szkół podstawowych z powiatu chojnickiego. Był to etap plastyczny. Prace mogły być wykonane wyłącznie indywidualnie. Nadesłano 184 prace z 18 szkół (z 34 klas). Zadaniem uczestników było wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej przedstawiającej portret jednego wybranego gatunku zwierzęcia, będącego drapieżnikiem.

Jury składające się z pracowników Parku Narodowego „Bory Tucholskie” pod przewodnictwem mgr inż. Magdaleny Kochanowskiej postanowiła nagrodzić:

1. Mikołaja Drewek z kl. II ze Szkoły Podstawowej w Silnie – opiekun Pani Maria Stoltmann;
2. Nikolę Klonowską z kl. II ze Szkoły Podstawowej w Lubni – opiekun Pani Jadwiga Ossowska;
3. Amelię Meller z kl. III ze Szkoły Podstawowej w Lubni – opiekun Pani Alina Gadzała;
4. Marcelinę Sporysz z kl. III ze Szkoły Podstawowej w Nowej Cerkwi – opiekun Pani Ewelina Ejsmont;
5. Stanisława Czaplewskiego z kl. III ze Szkoły Podstawowej w Ogorzelinach – opiekun Pani Grażyna Pelowska;
6. Maję Czaplewską z kl. III ze Szkoły Podstawowej w Ostrowitem – opiekun Pani Wiesława Ginter;
7. Marka Prądzinskiego z kl. II ze Szkoły Podstawowej w Nieżychowicach – opiekun Pani Monika Puchert-Ejsmont;
8. Iwonę Sikorę z kl. III ze Szkoły Podstawowej w Nieżychowicach  – opiekun Pani Anna Badowska;
9. Patrycję Licę z kl. II a ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach – opiekun Pani Katarzyna Szczepańska;
10. Amelię Hinc z kl. II c ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach – opiekun Pani Zenobia Spichalska;
11. Zofię Kimel z kl. III b ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach – opiekun Pani Mirosława Czarnecka;
12. Kornelię Rytę z kl. III c ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach – opiekun Pani Beata Wielewska;
13. Tymoteusza Gierszewskiego z kl. II c ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Chojnicach – opiekun Pani Agnieszka Matysiak;
14. Justynę Wróblewską z kl. II a ze Szkoły Podstawowej w Konarzynach – opiekun Pani Bożena Lemanczyk;
15. Artura Szadę Borzyszkowskiego z kl. II ze Szkoły Podstawowej w Swornegaciach – opiekun Pani Grażyna Sawicka;
16. Zuzannę Stoltman z kl. III ze Szkoły Podstawowej w Swornegaciach – opiekun Pani Violetta Bucław;

W związku z tym do drugiego etapu XVII Konkursu Wiedzy Przyrodniczej zakwalifikowało się 16 następujących drużyn:

- kl. II ze Szkoły Podstawowej w Silnie;
- kl. II ze Szkoły Podstawowej w Lubni;
- kl. III ze Szkoły Podstawowej w Lubni;
- kl. III ze Szkoły Podstawowej w Nowej Cerkwi;
- kl. III ze Szkoły Podstawowej w Ogorzelinach;
- kl. III ze Szkoły Podstawowej w Ostrowitem;
- kl. II ze Szkoły Podstawowej w Nieżychowicach;
- kl. III ze Szkoły Podstawowej w Nieżychowicach;
- kl. II a ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach;
- kl. II c ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach;
- kl. III b ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach;
- kl. III c ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach;
- kl. II c ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Chojnicach;
- kl. II a ze Szkoły Podstawowej w Konarzynach;
- kl. II ze Szkoły Podstawowej w Swornegaciach;
- kl. III ze Szkoły Podstawowej w Swornegaciach.

Komisja konkursowa postanowiła również przyznać wyróżnienia:

1. Filipowi Klundrowi z kl. II ze Szkoły Podstawowej w Silnie  – opiekun Pani Maria Stoltmann;
2. Julii Rzeźnik z kl. II ze Szkoły Podstawowej w Silnie  – opiekun Pani Maria Stoltmann;
3. Piotrowi Nowickiemu z kl. II ze Szkoły Podstawowej w Silnie  – opiekun Pani Maria Stoltmann;
4. Łucji Rogalli z kl. II ze Szkoły Podstawowej w Lubni – opiekun Pani Jadwiga Ossowska;
5. Jędrzejowi Janowiczowi z kl. III ze Szkoły Podstawowej w Lubni – opiekun Pani Alina Gadzała;
6. Wiktorii Pałubickiej z kl. III ze Szkoły Podstawowej w Nowej Cerkwi – opiekun Pani Ewelina Ejsmont;
7. Małgorzacie Rudnik z kl. II ze Szkoły Podstawowej w Nieżychowicach – opiekun Pani Monika Puchert-Ejsmont;
8. Agnieszce Słomskiej z kl. III c ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach – opiekun Pani Beata Wielewska;
9. Błażejowi Januszewskiemu z kl. II b ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Chojnicach – opiekun Pani Monika Rudzińska;
10. Mateuszowi Zakryś z kl. II c ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Chojnicach – opiekun Pani Agnieszka Matysiak;
11. Oskarowi Gatz z kl. II a ze Szkoły Podstawowej w Konarzynach – opiekun Pani Bożena Lemanczyk;
12. Agacie Lemańczyk z kl. II a ze Szkoły Podstawowej w Konarzynach – opiekun Pani Bożena Lemanczyk;
13. Julii Wróblewskiej z kl. II a ze Szkoły Podstawowej w Konarzynach – opiekun Pani Bożena Lemanczyk;
14. Oldze Jacewicz z kl. III ze Szkoły Podstawowej w Swornegaciach – opiekun Pani Violetta Bucław.

II etap konkursu odbędzie się 12 grudnia 2018r. (środa) w Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Chocińskim Młynie, Chociński Młyn 5, 89-608 Swornegacie, o godz. 10.00. Dwuosobowe reprezentacje w/w klas będą rozwiązywać zadania przygotowane w formie krzyżówek, rebusów, rozsypanek oraz innych zadań i zabaw edukacyjnych z zakresu wiedzy o przyrodzie kl. I-III, w tym:
- rozpoznawanie pospolitych drzew i krzewów;
- rozpoznawanie grzybów (grzyby chronione, jadalne i niejadalne);
- zwierzęta zimą;
- znaczenie lasu w przyrodzie i dla człowieka;
- zanieczyszczenie środowiska (wody, gleby i powietrza);
- hałas i jak go ograniczyć;
- znajomość zwierząt będących drapieżnikami;
- formy ochrony przyrody w Polsce: parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, ochrona gatunkowa roślin i zwierząt;
- Park Narodowy „Bory Tucholskie (ogólne wiadomości w tym: logo,  organizmy podlegające ochronie, formy krajobrazu,).

Uwaga! To nauczyciel decyduje, które dzieci będą reprezentowały klasę w drugim etapie. Nie muszą to być uczniowie, którzy zostali nagrodzeni w pierwszym etapie.

            Zakończenie konkursu oraz wręczanie nagród przewidujemy ok. godz. 1115. Na tę godzinę zapraszamy również te dzieci, których prace przyczyniły się do zakwalifikowania klasy do II etapu oraz te, które zostały wyróżnione w pierwszym etapie konkursu.

Prosimy o przekazanie wszystkim uczestnikom i ich opiekunom serdecznych podziękowań za udział w XVII Konkursie Wiedzy Przyrodniczej i już dzisiaj życzymy sukcesów w przyszłorocznej edycji.                             

 

/BG/

 

 
autor: Czaplewska Maja

autor: Czaplewska Maja

autor: Czaplewski Stanisław

autor: Czaplewski Stanisław

autor: Gatz Oskar

autor: Gatz Oskar

autor: Gierszewski Tymoteusz

autor: Gierszewski Tymoteusz

autor: Jacewicz Olga

autor: Jacewicz Olga

autor: Janowicz Jędrzej

autor: Janowicz Jędrzej

autor: Januszewski Błażej

autor: Januszewski Błażej

autor: Klonowska Nikola

autor: Klonowska Nikola

autor: Klunder Filip

autor: Klunder Filip

autor: Lemjańczyk Agata

autor: Lemjańczyk Agata

autor: Meller Amelia

autor: Meller Amelia

autor: Nowicki Piotr

autor: Nowicki Piotr

autor: Prądzinski Marek

autor: Prądzinski Marek

autor: Rogalla Łucja

autor: Rogalla Łucja

autor: Rudnik Małgorzata

autor: Rudnik Małgorzata

autor: Ryta Kornelia

autor: Ryta Kornelia

autor: Rzeźnik Julia

autor: Rzeźnik Julia

autor: Szada Borzyszkowski Artur

autor: Szada Borzyszkowski Artur

autor: Sikora Iwona

autor: Sikora Iwona

autor: Słomska Agnieszka

autor: Słomska Agnieszka

autor Stoltman Zuzanna

autor Stoltman Zuzanna

autor: Wróblewska Julia

autor: Wróblewska Julia

autor: Wróblewska Justyna

autor: Wróblewska Justyna

autor: Drewek Mikołaj

autor: Drewek Mikołaj

autor: Hinc Amelia

autor: Hinc Amelia

autor: Kimel Zofia

autor: Kimel Zofia

autor: Lica Patrycja

autor: Lica Patrycja

autor: Pałubicka Wiktoria

autor: Pałubicka Wiktoria

autor: Sporysz Marcelina

autor: Sporysz Marcelina

autor: Zakryś Mateusz

autor: Zakryś Mateusz