Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Głuche

Jezioro Głuche

Jezioro o powierzchni 3,3 ha, głębokości maksymalnej 6,5 m i głębokości średniej 3,2 m, objęte ochrona ścisłą, dla zachowania oligotroficznego charakteru jeziora, specyficznej roślinności i chronionych gatunków ważek.

Jezioro Głuche jest jeziorem lobeliowym, w którym w płytkiej strefie litoralu występuje lobelia jeziorna Lobelia dortmanna, zaś głębiej poryblin jeziorny Isoëtes lacustris. Oprócz izoetydów roślinność podwodna reprezentowana jest przez sporadycznie występujące: rogatek sztywny Ceratophyllum demersum, wywłócznik kłosowy Myriophyllum spicatum, moczarkę kanadyjską Elodea canadensis i dwa gatunki rdestnic: rdestnicę połyskującą Potamogeton lucens i rdestnicę przeszytą Potamogeton perfoliatus. Płaty roślinności o liściach pływających tworzą licznie występujące grzybienie białe Nymphaea alba, zaś strefę szuwaru buduje turzyca nitkowata Carex lasiocarpa, turzyca dzióbkowata Carex rostrata oraz nielicznie występująca pałka wąskolistna Typha angustifolia.

W jeziorze Głuche odnotowano lina Tinca tinca, karasia srebrzystego Carassius gibelio i szczupaka Esox lucius.