Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

”Kaszubska Marszruta”

"Kaszubska Marszruta" - to projekt utworzenia systemu ścieżek rowerowych na terenie powiatu chojnickiego. Projekt jest w trakcie realizacji (stan na sierpień 2013 roku) i obejmuje budowę lub/i oznakowanie ponad 150 km połączonych z sobą tras rowerowych wraz z infrastrukturą turystyczną: tablicami informacyjnymi, miejscami odpoczynku, kładkami. Dobrym rozwiązaniem dla rowerzystów jest zlokalizowanie ścieżki w bezpiecznej odległości od drogi, wzdłuż której przebiega. Na terenach leśnych wykorzystuje się do tego pasy przeciwpożarowe. Właśnie w ten sposób „Kaszubska Marszruta” wytyczona została na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe oraz na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.

Na lata 2013 – 2014 zaplanowana została budowa m.in. następujących odcinków ścieżki: Charzykowy - Chociński Młyn – Drzewicz – Brusy – Męcikał, Czersk – Rytel, oraz oznakowanie m.in. odcinków: Kosobudy – Czersk, Kinice – Czarniż – Mylof, Charzykowy – Babilon – Chociński Młyn – „Petla Konarzyńska”.

Na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w 2013 roku wybudowano ok. 3,3 km trasy „Kaszubskiej Marszruty”, na odcinku Bachorze – Małe Swornegacie. W ramach budowy ścieżki rowerowej na terenie Parku Narodowego wykonano także dwie tablice informacyjne (w Bachorzu i w Chocińskim Młynie) oraz dwa miejsca odpoczynku obejmujące drewniana wiatę , kosz na śmieci, stojak na rowery (w miejscu postoju pojazdów przy ujściu Strugi Siedmiu Jezior do Jeziora Charzykowskiego oraz w Chocińskim Młynie).

Na trasie Bachorze – Małe Swornegacie, przy punkcie widokowym na Jezioro Charzykowskie, dodatkowo wybudowano także przejście dla płazów.

Budowa kolejnego fragmentu ścieżki, wzdłuż północnej granicy Parku w Drzewiczu (ok. 0,7 km) planowana jest na rok 2014.

Projekt Budowy tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu „Kaszubska Marszruta” dofinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działanie 6.1 Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny.

Projekt realizowany jest wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Chojnicach oraz gminy: Brusy, Czersk, Chojnice, Konarzyny. Partnerami w projekcie są też Park Narodowy „Bory Tucholskie” oraz nadleśnictwa: Przymuszewo i Rytel.

Dokładna długość „Kaszubskiej Marszruty” na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”: 3280 m (Bachorze), 670 m (Drzewicz, budowa planowana na 2014r)