Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Kontrola brudnicy mniszki

Aktualnie pracownicy merytoryczni Parku przeprowadzają kontrolę samic brudnicy mniszki siedzących na drzewach i znoszących jaja w spękaniach kory.

Na początku lipca, w 20 oddziałach na terenie całego Parku, wywieszono pułapki zawierające feromon, który emituje zapach samicy zwabiający samce brudnicy. Wywieszone pułapki kontrolujemy dwa razy w tygodniu, by móc uchwycić moment, kiedy ilość samców w pułapce znacząco spadnie. Wówczas wiemy, że rozpoczęła się kulimnacja lotu samic.

Po ustaleniu terminu kulminacji lotu samic dokonujemy oceny ich liczebności. Kontrola polega na jednorazowym zarejestrowaniu liczby samic siedzących na drzewach. Liczymy motyle na 10 kolejno wybranych drzewach w miejscu o największym zagęszczeniu populacji, zlokalizowanym podczas jednego przejścia przez oddział wzdłuż transektu. Dane zebrane z ilości samic siedzących na drzewach są nam niezbędne do opracowania prognozy zagrożenia na rok następny. Wyniki obserwacji wysyłamy do Zespołu Ochrony Lasu. Na podstawie powyższych danych Zespół Ochrony Lasu określa ewentualne zagrożenie ze strony tego owada.

 
Samica brudnicy mniszki, fot. E. Tokarska

Samica brudnicy mniszki, fot. E. Tokarska

Pułapka feromonowa z zwabionymi samcami brudnicy mniszki, fot. E. Tokarska

Pułapka feromonowa z zwabionymi samcami brudnicy mniszki, fot. E. Tokarska