Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Krajowe nietoperze - ile ich naprawdę jest

Nietoperze Chiroptera

(w dosłownym tłumaczeniu „rękoskrzydłe”), to jedyne ssaki, które posiadły zdolność aktywnego lotu.

Do rzędu Chiroptera, zalicza się ponad 1000 gatunków, co stawia je na drugim miejscu wśród ssaków (najliczniejsze są gryzonie). Jeszcze do niedawna oficjalna liczba gatunków nietoperzy występujących w Polsce wynosiła 21, obecnie jest to 25 gatunków. Różnice te są m.in. efektem wzrastającego zainteresowania chiropterologią, a co za tym idzie rozwojem badań nad nietoperzami. Okazało się np., że osobniki należące do gatunku karlik malutki Pipistrellus pipistrellus są w rzeczywistości przedstawicielami dwóch, bardzo podobnych do siebie gatunków. Nowo odkrytym, maleńkim nietoperzom, nadano nazwę „karlik drobny”. W podobny sposób odkryto nocka Alkatoe, którego do tej pory nie odróżniano od nocków Brandta i wąsatka. Kolejnym nowym dla polskiej chiropterofauny gatunkiem był, stwierdzony w Warszawie, egzotyczny gość z cieplejszych regionów Europy, karlik Kuhla. W Tatrach zaobserwowano natomiast obecność nocka ostrousznego, który do tej pory spotykany był jedynie u naszych południowych sąsiadów. W ten sposób lista krajowych nietoperzy wzbogaciła się o dwa kolejne gatunki, co daje w efekcie liczbę 25. Niewykluczone, że dalsze badania spowodują kolejne rozszerzenia tej listy...