Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Małe Gacno

Jezioro Małe Gacno

Jezioro o powierzchni 15,5 ha, głębokości maksymalnej 5,6 m i głębokości średniej 3,1 m, objęte ochroną ścisłą dla zachowania oligotroficznego charakteru jeziora oraz specyficznej roślinności wodnej i torfowiskowej.

Jezioro Małe Gacno jest jeziorem lobeliowym, w którym występują dwa gatunki wskaźnikowe: lobelia jeziorna Lobelia dortmanna i poryblin jeziorny Isoëtes lacustris. Występują tu również gatunki związane z jeziorami lobeliowymi: wywłócznik skrętoległy Myriophyllum alterniflorum, elisma wodna Luronium natans i jeżogłówka pokrewna Sparganium angustifolium. Strefa ekotonu wykazuje typowo torfowiskowy charakter. Licznie występują tu torfowce, głównie torfowiec spiczastolistny Sphagnum cuspidatum oraz trzy gatunki rosiczek: często rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia i rzadko rosiczka długolistna #Drosera anglica i rosiczka pośrednia Drosera intermedia. Nad Małym Gacnem występuje również żurawina błotna Oxycoccus palustris, bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata, przygiełka biała Rhynchospora alba, turzyca bagienna Carex limosa i rzadki na terenie Polski widłaczek torfowy Lycopodiella inundata.

W jeziorze Małe Gacno odnotowano karasia pospolitego Carassius carassius.