Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Nierybno

Jezioro Nierybno

Jezioro o powierzchni 9,0 ha, głębokości maksymalnej 8,3 m i głębokości średniej 4,2 m, objęte ochroną ścisłą, dla zachowania oligotroficznego charakteru jeziora i specyficznej roślinności.

Nierybno jest jeziorem lobeliowym, w którym w przybrzeżnej strefie litoralu występują zarówno lobelia jeziorna Lobelia dortmanna, jak również, stosunkowo licznie, poryblin jeziorny Isoëtes lacustris. Rośliny o liściach pływających występują sporadycznie, niewielkie powierzchnie zajmuje rdest ziemnowodny Polygonum amphibium, a tylko punktowo występuje bardzo rzadka elisma wodna Luronium natans. Strefę roślinności wynurzonej budują głównie kwitnące okazy lobelii, turzyca nitkowata Carex lasiocarpa i turzyca sztywna Carex elata. Strefa ekotonu ma wyraźny torfowiskowy charakter, występują tu torfowce (głównie torfowiec nastroszony Sphagnum squarrosum i torfowiec odgięty Sphagnum fallax), żurawina błotna Oxycoccus palustris, rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, wełnianka pochwowata Eriophorum vaginatum, przygiełka biała Rhynchospora alba i turzyca bagienna Carex limosa.

W jeziorze Nierybno odnotowano lina Tinca tinca, leszcza Abramus brama, okonia Perca fluviatilis i szczupaka Esox lucius.