Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Ochrona porostów

Na terenie kraju są obszary, gdzie znajdują się jeszcze dość licznie stanowiska porostów, w innych częściach Polski wymarłych lub wyraźnie wymierających. Są to przede wszystkim rozlegle niżowe kompleksy leśne, np. Bory Tucholskie, Puszcza Knyszyńska, Puszcza Białowieska itd. Stanowiska takie, jako stwarzające szansę przetrwania zagrożonego w skali kraju gatunku, powinny być obejmowane ochroną. Jedynym sposobem ochrony porostów jest zabezpieczanie i ochrona stanowisk.

Ponad 240 gatunków porostów objętych jest ochroną prawną. Jednak realizacja zapisu o ochronie nie jest i nie będzie zadaniem łatwym. Dla przykładu: nie jest przecież możliwa ochrona chrobotków niszczonych podczas wyrębu lasu, jest jednak możliwe preferowanie takiego sposobu pozyskania drewna, by proces niszczenia runa był ograniczony do minimum. Innym, kto wie czy nie najpoważniejszym, utrudnieniem ochrony jest nikła znajomość porostów. Dlatego też służby leśne i konserwatorskie powinny tak samo poważnie jak informacje o stanowiskach interesujących ptaków lub roślin kwiatowych, traktować doniesienia lichenologów o stanowiskach rzadkich, chronionych i zagrożonych gatunków porostów.