Bory Tucholskie

Park Narodowy Bory Tucholskie - XII Konkurs Wiedzy dla szkół ponadgimnazjalnych pn. „Trójbój przyrodniczy”

XII Konkurs Wiedzy dla szkół ponadgimnazjalnych pn. „Trójbój przyrodniczy”

Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu chojnickiego oraz miast Człuchów i Tuchola do wzięcia udziału w XII Konkursie Wiedzy pn. „Trójbój przyrodniczy”.

Celem konkursu, podobnie jak w poprzednich latach, jest popularyzacja idei ochrony przyrody i środowiska oraz aktywizowanie młodzieży do poznania różnorodności świata ożywionego i problematyki ekologicznej. Konkurs jest trójetapowy. Pierwszy etap ma charakter testu zamkniętego i dotyczy ogólnych wiadomości z zakresu różnorodności świata przyrody i jego ochrony. Drugi etap sprawdza wiadomości z zakresu rozpoznawania rodzimych gatunków drzew i krzewów oraz wybranych gatunków roślin, zwierząt oraz grzybów objętych ochroną prawną (w załączeniu lista gatunków do rozpoznania). Drugi etap będzie polegał również na rozwiązywaniu zadań przyrodniczych. Trzeci etap ma formę prezentacji multimedialnej, w której zawarte będą pytania z zakresu wiedzy przyrodniczej oparte na ilustracjach i fotografiach.

Konkurs (wszystkie trzy etapy) odbędzie się 31 października br. (środa) o godz. 1000, w Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie" w Chocińskim Młynie, Chociński Młyn 5. Zakończenie zmagań konkursowych przewidziane jest na godz. 1300. Zgłoszenia do udziału w konkursie (maksymalnie 4 osoby z każdej szkoły) można przesyłać do dnia 24 października br. na adres: CEP PNBT lub b.grabowska@pnbt.com.pl Zakres tematyczny konkursu, kartę zgłoszenia, oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, regulamin konkursu oraz listę wybranych gatunków roślin, zwierząt i grzybów można znaleźć w plikach do pobrania znajdujących się poniżej.

Zgłoszenie się osób do konkursu wiąże się z akceptacją regulaminu konkursu.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie (najpóźniej w dniu konkursu) podpisanego przez pełnoletniego uczestnika konkursu lub rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 4 o zgodzie na uczestnictwo oraz przetwarzanie danych osobowych i wizerunku niepełnoletniego uczestnika konkursu (oświadczenia można wysłać pocztą elektroniczną na adres: b.grabowska@pnbt.com.pl lub faxem tel. 52 39 88 397, bądź przywieźć ze sobą w dniu konkursu).

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny – tel. 52 33 55 127 – w dni robocze w godz. od 800-1500

/BG/

 

Pliki do pobrania: