Bory Tucholskie

Park Narodowy Bory Tucholskie - Psiary i wrzosowiska

Psiary i wrzosowiska

W Parku zbiorowiska kwaśnych pastwisk typu „psiary” występują tylko na dwóch płatach w Chocińskim Młynie. Są to kwasolubne, ubogie w gatunki, niskie murawy z panującą bliźniczką psią trawką, której obecność związana jest z intensywnym wypasem owiec i bydła w warunkach braku nawożenia organicznego.

Suche wrzosowiska występują zwykle na bardzo ubogich i kwaśnych glebach bielicowych, o odczynie pH 4,0-5,0, wytworzonych z piasków luźnych, z niskim poziomem wody gruntowej. Zwykle mają postać niskich, barwnych zbiorowisk krzewinkowych, o zróżnicowanej florze naczyniowej oraz bogatej florze roślin zarodnikowych i porostów, co stwarza dogodne warunki bytowe dla bezkręgowców (chrząszczy, muchówek, błonkówek, pluskwiaków i motyli). W Parku wrzosowiska zajmują powierzchnię ponad 36 ha i występują głównie na odlesionych terenach (dawne pasy przeciwpożarowe, pobocza dróg leśnych, pod liniami energetycznymi. Wrzosowiska knotnikowe (Pohlio-Callunetum) występujące na terenie Parku są przedmiotem ochrony sieci Natura 2000.