Bory Tucholskie

Park Narodowy Bory Tucholskie - Nitrofilne zbiorowiska bylin terenów ruderalnych oraz naturalnych i półnaturalnych okrajków

Nitrofilne zbiorowiska bylin terenów ruderalnych oraz naturalnych i półnaturalnych okrajków

Nitrofilne (azotolubne) zbiorowiska bylin terenów ruderalnych oraz naturalnych i półnaturalnych okrajków.

Zbiorowiska te w Parku zajmują niewielką powierzchnię i zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie leśniczówek i innych zabudowań. Przeważają w nich wieloletnie gatunki azotolubne (pokrzywa zwyczajna, bylica pospolita, szczaw tępolistny, ostrożeń polny).