Bory Tucholskie

Park Narodowy Bory Tucholskie - Zbiorowiska segetalne

Zbiorowiska segetalne

Są to zbiorowiska roślin jedno-, dwuliściennych, rzadziej bylin towarzyszące uprawom polowym. Gatunki roślin występujące w tych zbiorowiskach pozostają pod wpływem rodzaju i pory zabiegów agrotechnicznych (siewu, pielęgnacji, zbioru). W Parku zbiorowiska segetalne zaobserwować możemy w miejscowości Bachorze, gdzie na gruntach ornych prowadzona jest ekstensywna gospodarka rolna.