Bory Tucholskie

Park Narodowy Bory Tucholskie - Posiedzenie Rady Naukowej Parku Narodowego "Bory Tucholskie"

Posiedzenie Rady Naukowej Parku Narodowego "Bory Tucholskie"

W dniu 30 listopada br. w Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego "Bory Tucholskie" w Chocińskim Młynie odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Parku.
Pierwszym punktem posiedzenia był wybór nowego Przewodniczącego Rady. Funkcję tę pełnił od początku istnienia Rady Naukowej Parku prof. dr hab. Kazimierz Tobolski. Profesora z ogromnym żalem i smutkiem pożegnaliśmy we wrześniu br. Członkowie Rady wybrali na to stanowisko prof. dr. hab. Józefa Szmeję, dotychczasowego zastępcę Przewodniczącego. Funkcję zastępcy Przewodniczącego Rady, obok prof. dr hab. Marii Ławrynowicz, powierzono prof. dr. hab. Adamowi Choińskiemu. Nowym członkiem Rady został dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu - Pan Bartosz Michał Bazela (w miejsce Pana Janusza Kaczmarka).
Podczas posiedzenia poruszano m.in. kwestie dotyczące realizacji projektu badawczego pt. "Czynna ochrona borów chrobotkowych w Parku Narodowym "Bory Tucholskie", realizacji kolejnych etapów budowy Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie oraz dyskutowano na temat rocznych zadań rzeczowych na 2019 rok.

/AT/

 
Uczestnicy posiedzenia, fot. M. Kochanowska

Uczestnicy posiedzenia, fot. M. Kochanowska

Przewodniczący Rady Naukowej PNBT prof. dr hab. Józef Szmeja, fot. M. Kochanowska

Przewodniczący Rady Naukowej PNBT prof. dr hab. Józef Szmeja, fot. M. Kochanowska

Członkowie Rady Naukowej, fot. M. Kochanowska

Członkowie Rady Naukowej, fot. M. Kochanowska

Członkowie Rady Naukowej, fot. M. Kochanowska

Członkowie Rady Naukowej, fot. M. Kochanowska