Bory Tucholskie

Park Narodowy Bory Tucholskie - Całkowity zakaz wstępu na tereny leśne w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”

Całkowity zakaz wstępu na tereny leśne w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”

Przypominamy, że na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” nadal obowiązuje całkowity zakaz wstępu na tereny leśne.

Zakazy wstępu obowiązują nadal z powodu znacznego uszkodzenia drzewostanów oraz masowego zalegania drzew, zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu, po nawałnicy z dnia 11/12 sierpnia 2017 r.

Dozwolone jest poruszanie się wyłącznie po wyznaczonych, udostępnionych szlakach turystycznych i ścieżkach dydaktycznych. Jedynie dwa fragmenty zielonego szlaku pieszego we wschodniej i południowej części Parku są nadal ZAMKNIĘTE.

Załączona mapa przedstawia zamknięte aktualnie szlaki.

/ASz/