Bory Tucholskie

Park Narodowy Bory Tucholskie - Kładki już udostępnione

Kładki już udostępnione

Zakończył się remont drewnianych kładek znajdujących się na terenie Parku. Kładki przy „pętli Lipnickiego”, jeziorze Nierybno i Kacze Oko zostały ponownie udostępnione dla turystów.

Zadanie to zostało dofinansowane ze środków funduszu leśnego przez Lasy Państwowe.

/BG/

 
Drewniana kładka przy jezior Płęsno fot. B. Grabowska

Drewniana kładka przy jezior Płęsno fot. B. Grabowska

Platforma widokowa przy jeziorze Kacze Oko fot. B. Grabowska

Platforma widokowa przy jeziorze Kacze Oko fot. B. Grabowska

Drewniana kładka przy jeziorze Kacze Oko fot. B. Grabowska

Drewniana kładka przy jeziorze Kacze Oko fot. B. Grabowska

Drewniana kładka przy „pętli Lipnickiego” fot. B. Grabowska

Drewniana kładka przy „pętli Lipnickiego” fot. B. Grabowska

Platforma widokowa przy jeziorze Nierybno fot. B. Grabowska

Platforma widokowa przy jeziorze Nierybno fot. B. Grabowska

Drewniana kładka przy jeziorze Nierybno fot. B. Grabowska

Drewniana kładka przy jeziorze Nierybno fot. B. Grabowska