Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Pszczoły

Na obszarze PNBT i w jego otulinie stwierdzono ponad 100 gatunków pszczół (Banaszak, 2002, maszynopis). W sumie stanowią one 25% fauny krajowej. Najbogatsze zgrupowania pszczół stwierdzono na murawach kserotermicznych i wrzosowiskach. To z tych obszarów pochodzi ponad 63% wykazanych w Parku gatunków. Obficie kwitnący wrzos stanowi ważne źródło pokarmu dla pszczolinek, trzmieli oraz lepiarek, które są silnie powiązane z tą rośliną. Co ciekawe, większość pszczół jest niepozorna i wręcz niezauważalna przez nas. Są to np. malutkie, czarne smukliki chętnie przysiadające na żółtych kwiatach mniszka czy jastrzębca. Ważnymi siedliskami, różnicującymi jednorodny bór sosnowy, są łąki. Tam również spotkać można sporą grupę tych owadów, wykazano tam 52 gatunki (Banaszak, 2002, maszynopis).

Spośród gatunków pszczół stwierdzonych w Parku 22 gatunki można uznać za unikatowe, cenne z faunistycznego punktu widzenia. W tej grupie znajduje się 13 gatunków trzmieli. Wszystkie gatunki należące do tego rodzaju, objęte są ochroną prawną. Trzy gatunki:

  • trzmiel wrzosowiskowy Bombus jonellus,
  • wąskopasy Bombus cryptarum,
  • wielki Bombus magnus

- są gatunkami dość rzadkimi w Polsce. Są to najwięksi przedstawiciele rodziny pszczół, osiągają rozmiary do 4 cm.

Pszczoły są bardzo cennym elementem w przyrodzie Parku. Ich rola jest trudna do przecenienia. Decydują o sukcesie reprodukcyjnym wielu roślin zielnych, krzewów i drzew. Poza tym wielu z nas korzysta z dobrodziejstwa produkowanego przez pszczołę miodną. Ten słodki, ale i zdrowy smakołyk, zaintrygował już starożytnych Egipcjan, którzy jako pierwsi (2500 lat temu) zaczęli hodować te owady w celu pozyskania tego surowca. Dowodem tego faktu są różne płaskorzeźby, z wizerunkami pszczół. Trzymali je w glinianych ulach, które były nawet transportowane w miejsca, gdzie obfitowały kwiaty różnych gatunków – tak, jak to robią współcześni pszczelarze.

 

Pliki do pobrania: