Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Ptaki

Podczas inwentaryzacji ptaków zarówno lęgowych jak i przelotnych, wykonanej na potrzeby Planu Ochrony w roku 2001, wykazano obecność 97 gatunków.

Po 10 latach liczba ta uległa pewnym zmianom. Na podstawie licznych obserwacji i monitoringów, prowadzonych przez pracowników Parku, wykazano obecność 116 gatunków ptaków (w tym 93 gatunków lęgowych). Ochronie prawnej podlega 105 gatunków, dodatkowo 23 znajdują się w załączniku I Dyrektywy Ptasiej.

Różnorodność gatunkową reprezentuje 14 rzędów, z których najwięcej przedstawicieli należy do rzędów: wróblowych (55 gatunków), blaszkodziobych (13) oraz po 9 gatunków w siewkowych i szponiastych.

Do ciekawszych gatunków, na które warto zwrócić uwagę, należą m.in. bielik, puchacz, błotniak stawowy, żuraw, czajka, zimorodek, lelek czy lerka.

Opisy wybranych gatunków można znaleźć poniżej.

 

Pliki do pobrania:

 

Ptaki