Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Różnorodność biologiczna jako odpowiedź na praktyki gospodarcze i ochronę przyrody w lasach – zaproszenie na wykład

Park Narodowy „Bory Tucholskie” serdecznie zaprasza na ostatni przed wakacjami wykład z cyklu Czwartkowe spotkania z przyrodą pt. „Różnorodność biologiczna jako odpowiedź na praktyki gospodarcze i ochronę przyrody w lasach”.  Spotykamy się już 26 kwietnia br. o godz. 18.00 w siedzibie Parku w Charzykowach (ul. Długa 33). Prelegentem będzie Pan dr hab. Andrzej M. Jagodziński, prof. ID PAN z Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku oraz Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Obserwowana utrata różnorodności biologicznej wymusza opracowanie strategii ochrony zasobów przyrodniczych oraz ich zrównoważone użytkowanie. Praktykowanymi sposobami ochrony różnorodności biologicznej w lasach są (1) objęcie ochroną obszarów wyjątkowo cennych, a także (2) prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej, ochroniarskie osiągnięcia której są często kontestowane. Wpływ gospodarki leśnej na różnorodność biologiczną jest współcześnie przedmiotem ożywionej debaty. Jaki jest wpływ zrównoważonej gospodarki leśnej na różnorodność biologiczną lasów centralnej Europy w skali lokalnej oraz w skalach regionalnej i ponadregionalnej? W jakim stopniu gospodarka leśna modyfikuje relacje pomiędzy komponentami lasu? Czy wpływ ten jest wyłącznie negatywny w odniesieniu do różnorodności biologicznej?

Wszystkich zainteresowanych tą tematyką serdecznie zapraszamy na wykład. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 24 kwietnia br. na adres e-mail: b.grabowska@pnbt.com.pl lub tel. (52) 3355127. Ilość miejsc ograniczona.

/BG/