Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Rozwój porostów

Porosty, jak inne organizmy, rosną i starzeją się. Tempo przyrostu plechy zależy od gatunku porostu i warunków panujących w jego środowisku życia. Roczny przyrost plech może dotyczyć kilku milimetrów (chrobotki Cladonia 2-7 mm na rok), kilku dziesiątych milimetra (wzorzec geograficzny Rhizocarpon geographicum 0,25-0,5 mm rocznie), a nawet kilka setnych milimetra (kruszownica zwyczajna Umbilicaria cylindrica w Alpach Szwajcarskich zaledwie 0,004 mm w ciągu roku).

Podobnie zróżnicowana jest długość życia porostów. Niektóre gatunki skorupiaste i listkowate pojawiają się już na rocznych pędach drzew i krzewów. Wiek innych, pospolitych u nas porostów nadrzewnych i naziemnych jest określany z reguły na kilka do kilkunastu lat, najbardziej długowieczne z tej grupy żyją 50-100 lat. Naskalne porosty skorupiaste mogą dożywać iście matuzalemowego wieku, np. kruszownica zwyczajna - 200 lat, misecznica popielata Aspicilia cinerea - 1000 lat. Wiek niektórych brodaczek żyjących na mchach i skałach antarktycznych ocenia się na 2,5 tys. lat. Od 4-4,5 tysięcy lat, tj. od okresu neolitu do dziś, żyją plechy wzorca geograficznego. Niektóre plechy wzorca alpejskiego Rhizocarpon alpicola z terenu szwedzkiej Laponii liczą sobie ... 9000 lat.