Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Seminarium Geoinformatyczne dla pracowników parków narodowych

W dniach 12-13 kwietnia br. w Charzykowach odbyło się Seminarium Geoinformatyczne dla pracowników parków narodowych. Organizatorami tego spotkania byli: Park Narodowy "Bory Tucholskie" oraz Związek Pracodawców Polskich Parków Narodowych. W Seminarium udział wzięli pracownicy parków narodowych zajmujący się w swojej pracy zawodowej wykorzystaniem Systemów Informacji Przestrzennej a także wdrażaniem innych technologii geionformatycznych (LiDAR, teledetekcja, fotogrametria) w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi i kulturowymi obszarów chronionych.

Seminarium stało się płaszczyzną wymiany doświadczeń poszczególnych parków narodowych, które miały możliwość zaprezentowania własnych systemów GIS, ich wykorzystania, problemów wynikających z ich użytkowania czy realizowanych w tej tematyce projektów badawczych. Poruszone zagadnienia i problemy będą bazą do zorganizowania w przyszłości Warsztatów GIS dla pracowników parków narodowych.

Opiekę merytoryczną nad Seminarium sprawowali reprezentanci dwóch uczelni partnerskich: w imieniu Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie - dr hab. inż. Piotr Wężyk oraz w imieniu Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - dr Jan Burdziej.

/AT/

 
Uczestnicy seminarium, fot. K. Lubińska

Uczestnicy seminarium, fot. K. Lubińska

Uczestnicy seminarium, fot. A.Turowska

Uczestnicy seminarium, fot. A.Turowska

Dyrektor PN Bory Tucholskie Janusz Kochanowski, fot. K.Lubińska

Dyrektor PN Bory Tucholskie Janusz Kochanowski, fot. K.Lubińska

Ekspert merytoryczny_dr hab. inż. Piotr Wężyk, fot. K. Lubińska

Ekspert merytoryczny_dr hab. inż. Piotr Wężyk, fot. K. Lubińska

Ekspert merytoryczny_dr Jan Burdziej, fot. K. Lubińska

Ekspert merytoryczny_dr Jan Burdziej, fot. K. Lubińska

Agnieszka Turowska (PN Bory Tucholskie), fot. K. Lubińska

Agnieszka Turowska (PN Bory Tucholskie), fot. K. Lubińska

Bartłomiej Kaproń (Roztoczański PN), fot. K. Lubińska

Bartłomiej Kaproń (Roztoczański PN), fot. K. Lubińska

Tomasz Mazur (PN Gór Stołowych), fot. K. Lubińska

Tomasz Mazur (PN Gór Stołowych), fot. K. Lubińska

Lech Krzysztofiak (Wigierski PN), fot. K. Lubińska

Lech Krzysztofiak (Wigierski PN), fot. K. Lubińska

Maciej Romański (Wigierski PN), fot. K. Lubińska

Maciej Romański (Wigierski PN), fot. K. Lubińska

Waldemar Raduj (Poleski PN), fot. K. Lubińska

Waldemar Raduj (Poleski PN), fot. K. Lubińska

Piotr Kozina i Tomasz Urbaniec (Babiogórski PN), fot. K. Lubińska

Piotr Kozina i Tomasz Urbaniec (Babiogórski PN), fot. K. Lubińska

Grzegorz Kwiatkowski (Biebrzański PN), fot. K. Lubińska

Grzegorz Kwiatkowski (Biebrzański PN), fot. K. Lubińska

Natalia Dzikowska (Biebrzański PN), fot. K. Lubińska

Natalia Dzikowska (Biebrzański PN), fot. K. Lubińska

Wiesław Klimiuk i Malwina Chilecka (Białowieski PN), fot. K. Lubińska

Wiesław Klimiuk i Malwina Chilecka (Białowieski PN), fot. K. Lubińska

Uczestnicy seminarium, fot. K. Lubińska

Uczestnicy seminarium, fot. K. Lubińska

Uczestnicy seminarium, fot. K. Lubińska

Uczestnicy seminarium, fot. K. Lubińska

Uczestnicy seminarium, fot. K. Lubińska

Uczestnicy seminarium, fot. K. Lubińska

Uczestnicy seminarium, fot. K. Lubińska

Uczestnicy seminarium, fot. K. Lubińska

Dyrektor PN Bory Tucholskie Janusz Kochanowski, fot. K.Lubińska

Dyrektor PN Bory Tucholskie Janusz Kochanowski, fot. K.Lubińska

Uczestnicy seminarium, fot. K. Lubińska

Uczestnicy seminarium, fot. K. Lubińska

Ekspert merytoryczny_dr hab. inż. Piotr Wężyk, fot. K. Lubińska

Ekspert merytoryczny_dr hab. inż. Piotr Wężyk, fot. K. Lubińska

Ekspert merytoryczny_dr Jan Burdziej, fot. K. Lubińska

Ekspert merytoryczny_dr Jan Burdziej, fot. K. Lubińska

Uczestnicy seminarium, fot. K. Lubińska

Uczestnicy seminarium, fot. K. Lubińska