Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Spotkanie grupy ekspertów na temat głuszca

Ostatnie dni lipca były dla nas czasem intensywnych dyskusji i rozważań na temat głuszca. Jak wiadomo ptak ten znajduje się w logo naszego Parku i dawniej licznie w Borach Tucholskich występował. Często spotykamy się z pytaniami, czy planujemy przywrócić ten gatunek w nasze okolice. Ponieważ sprawa reintrodukcji jakiegokolwiek gatunku, a głuszca zwłaszcza, jest bardzo skomplikowana, postanowiliśmy zaprosić grupę ekspertów do podjęcia tego ważnego dla nas tematu.

Gościliśmy przedstawicieli różnych instytucji:

Komitet Ochrony Kuraków: Zbigniew Żurek, Krzysztof Henel,  Dorota Zawadzka, Dorota Merta

Nadleśnictwo Ruszów: Nadleśniczy Janusz Kobielski

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych: Mateusz Grzębkowski

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych: Waldemar Wencel

Nadleśnictwo Rytel: Nadleśniczy Zbigniew Łącki

Nadleśnictwo Przymuszewo: Z-ca Nadleśniczego Mateusz Bembenek

Po omówieniu głównych kwestii dotyczących głuszca, historii jego występowania, biologii i wymagań siedliskowych ruszyliśmy w teren. Pierwszego dnia przemierzaliśmy obszar Parku obserwując potencjalne siedliska, gdzie głuszec mógłby występować, jak również miejsca jego dawnych ostoi/tokowisk. Drugiego dnia odwiedziliśmy Nadleśnictwo Rytel, gdzie przedstawione zostały nam skutki nawałnicy z 2017 r. i problemy, z jakimi należy się obecnie mierzyć. Goście mieli okazję zobaczyć rozmiary żywiołu, obserwując teren ze specjalnej wieży widokowej w strefie największych zniszczeń. Zobaczyliśmy również najbardziej interesujące, z punktu widzenia siedlisk głuszca, tereny leśnictwa Turowiec i Powałki. Podczas obrad końcowych nie podjęto ostatecznej decyzji. Temat pozostaje otwarty. Należy przeanalizować wszystkie plusy i minusy tego działania i zmierzyć się z koniecznymi ograniczeniami, które bezwzględnie należałoby podjąć. Reintrodukcja wymaga ogromnego zaangażowania wszystkich partnerów, więc póki co przygotowujemy się do tego małymi krokami.

KL

 
Dyskusje trudno było przerwać Fot. K. Lubińska

Dyskusje trudno było przerwać Fot. K. Lubińska

Teren leśnictwa Turowiec Fot. K. Lubińska

Teren leśnictwa Turowiec Fot. K. Lubińska

W Parku runo obfituje w borówkę czernicę Fot. Z. Żurek

W Parku runo obfituje w borówkę czernicę Fot. Z. Żurek