Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Wielkie Gacno

Jezioro Wielkie Gacno

Jezioro o powierzchni 14,2 ha, głębokości maksymalnej 6,2 m i głębokości średniej 3,1 m. Wielkie Gacno jest jeziorem lobeliowym, w którym przybrzeżną strefę litoralu buduje lobelia jeziorna Lobelia dortmanna, zaś głębsza strefa litoralu zdominowana jest przez poryblin jeziorny Isoëtes lacustris.

Prócz izoetydów roślinność zanurzoną reprezentują również nielicznie występujące: moczarka kanadyjska Elodea canadensis i rdestnica połyskująca Potamogeton lucens. Strefę roślinności o liściach pływających budują głównie grzybienie białe Nymphaea alba, grążel żółty Nuphar lutea, rdestnica pływająca Potamogeton natans oraz rzadka elisma wodna Luronium natans. Strefę szuwaru tworzą przede wszystkim kwitnące osobniki lobelii oraz turzyca nitkowata Carex lasiocarpa z niewielką domieszką turzycy dzióbkowatej Carex rostrata, ponikła błotnego Eleocharis palustris i trzciny pospolitej Phragmites australis. Strefa ekotonu jeziora Wielkie Gacno miejscami ma wyraźnie torfowiskowy charakter. Występują tu torfowce, głównie torfowiec błotny #Sphagnum palustre i torfowiec odgięty Sphagnum fallax, oraz rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, żurawina błotna Oxycoccus palustris, przygiełka biała Rhynchospora alba i bardzo licznie rzadki w Polsce widłaczek torfowy Lycopodiella inundata.

W jeziorze Wielkie Gacno nie odnotowano obecności ryb, co spowodowane jest kwaśnym odczynem wody i niską trofią.