Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

XII Powiatowy wiosenny Konkurs Wiedzy Przyrodniczej

CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ PARKU NARODOWEGO „BORY TUCHOLSKIE”  serdecznie zaprasza do udziału w XII POWIATOWYM WIOSENNYM KONKURSIE WIEDZY PRZYRODNICZEJ skierowanym do dzieci z klas 0 i I z przedszkoli i szkół podstawowych z powiatu chojnickiego Temat przewodni tegorocznej edycji konkursu to: Hibernacja

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Organizatorem konkursu jest Park Narodowy „Bory Tucholskie”, ul. Długa 33, 89-606 Charzykowy;
 2. Cele konkursu:
 • Rozwijanie wyobraźni, budzenie wrażliwości na otaczający świat i zachęcenie do poznawania najbliższego środowiska przyrodniczego - Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.
 • Popularyzacja idei ochrony przyrody.
 • Kształtowanie postaw przyjaznych środowisku.
 • Zachęcanie uczestników do aktywności twórczej.
 • Rozwijanie kreatywności, zdolności plastycznych oraz wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.
 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci z klas 0 i I z przedszkoli i szkół podstawowych powiatu
  chojnickiego.
 2. Konkurs składa się z dwóch etapów. I etap: plastyczny, II etap: wiedzy przyrodniczej.
 3. Warunkiem uczestnictwa w I etapie jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej portret jednego wybranego gatunku zwierzęcia, które na okres zimowy zapada w długi sen (hibernuje).
 4. Prace mogą być wykonane tylko indywidualnie. Jedna osoba może wykonać tylko jedną pracę.
 5. Format pracy: A4 czyli 210x297 mm.
 6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką (rysunek, wydzieranka, wyklejanka itp.)
 7. Prace należy nadesłać lub składać osobiście do dnia 15 kwietnia 2018 roku na adres: Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, Chociński Młyn 5, 89-608 Swornegacie.
 8. Każdą pracę należy oznaczyć wpisując: imię, nazwisko autora, klasę, szkołę/przedszkole. Do nadsyłanych prac autor dołącza formularz zgłoszeniowy oraz podpisane przez rodzica/opiekuna oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na uczestnictwo w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych i wizerunek niepełnoletniego uczestnika konkursu. Wzór formularza zgłoszeniowego i oświadczenia przesyłamy w załączeniu. Druki te dostępne są również na naszej stronie www.pnbt.com.pl
 9. Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
 10. Prace będą oceniana zgodnie z kryteriami:
 • zgodność pracy z tematyką konkursu,
 • pomysłowość,
 • oryginalność,
 • estetyka.
 1. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
 2. Spośród nadesłanych prac wybierzemy najładniejsze, najoryginalniejsze i najciekawsze a następnie zaprosimy dwuosobową reprezentację grupy wraz z wychowawcą na II etap konkursowych zmagań – etap wiedzy przyrodniczej.
 3. Listę zwycięzców I etapu zamieścimy na naszej stronie internetowej www.pnbt.com.pl. Dodatkowo zwycięzcy zostaną powiadomieni listownie i zaproszeni na rozdanie nagród w dniu 10.05.2018r. (po zakończeniu I etapu, ok. godz. 10.45).
 4. II etap konkursu odbędzie się 10 maja 2018 roku (czwartek) w Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Chocińskim Młynie, Chociński Młyn 5, 89-608 Swornegacie o godz. 10.00.
 5. II etap wiedzy przyrodniczej odbędzie się w formie rysunkowego testu,  rozsypanek oraz wielu innych zadań i zabaw edukacyjnych.
 6. Etap II (wiedzy przyrodniczej) obejmuje program z zakresu wiedzy przyrodniczej dla dzieci
  pięcio-, sześcio- i siedmioletnich oraz zagadnień związanych z wiosną w tym:
  • ptaki powracające z zimowisk do Polski i zwierzęta budzące się ze snu zimowego;
  • wiosenne rośliny;
  • podstawowe zagadnienia ekologiczne;
  • podstawowe informacje o Parku Narodowym „Bory Tucholskie”,
 7. Nagrody otrzymają autorzy prac plastycznych, dzięki którym grupa zakwalifikowała się do II etapu konkursu oraz wszystkie dzieci z dwuosobowych zespołów reprezentujących grupę.
 8. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.pnbt.com.pl
 9. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu. Informacje o ewentualnych zmianach będą umieszczone  na stronie internetowej Parku.
 10. Osoba do kontaktu: Beata Grabowska, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 – tel. (052) 33 55 127, e-mail: b.grabowska@pnbt.com.pl

/BG/

 

Pliki do pobrania: