Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Z głębokim żalem

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi"

Św. Jan Paweł II

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr. hab. Kazimierza Tobolskiego

wieloletniego Przewodniczącego Rady Naukowej Parku Narodowego "Bory Tucholskie"

 

 

Profesor Kazimierz Tobolski przewodniczył Radzie Naukowej Parku od początku jej powołania, tj. od 1996 roku.
W badaniach naukowych Profesora dominowały zagadnienia związane z paleoekologią torfowisk, historyczną biogeografią czy geologią. Profesor był gorącym orędownikiem idei ochrony przyrody. Bez wielkiego zaangażowania, uporu i niegasnącego entuzjazmu Profesora nie byłoby dzisiaj Parku Narodowego "Bory Tucholskie". To On przez wiele lat zabiegał o objęcie tego fragmentu Borów Tucholskich szczególną ochroną. Nie sposób przecenić zasług Profesora dla naszego Parku. Żegnając Profesora mamy przed oczyma pełnego ciepła, humoru, życzliwego, skromnego Człowieka - Autorytet, który nigdy nie pozostawiał wystosowanej do Niego prośby bez odpowiedzi. Nie sposób zapomnieć wielogodzinnych naukowych dysput z Profesorem, urozmaiconych celnymi uwagami. Zostawił bardzo wyrazisty, niezmywalny ślad w pamięci osób, które miały zaszczyt poznać Profesora.

Rodzinie Profesora wyrazy głębokiego żalu i serdecznego współczucia składają pogrążeni w smutku

Dyrektor i Pracownicy Parku Narodowego "Bory Tucholskie"