Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Z głębokim żalem

Pięknieje przeszłość
Milczenie codzienności
Czas na pożegnanie
                                         Ludwik Lipnicki

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Profesora Ludwika Lipnickiego

wieloletniego członka Rady Naukowej Parku Narodowego "Bory Tucholskie"

Profesor Ludwik Lipnicki był wybitnym naukowcem, lichenologiem, który opowiadając z wielką estymą o przedmiocie swoich badań, potrafił wzbudzić zainteresowanie porostami u każdego rozmówcy.
Mawiał, że "w małym można zobaczyć problemy świata".

Jako wieloletni członek Rady Naukowej Parku Narodowego "Bory Tucholskie" niestrudzenie zabiegał o ochronę zasobów przyrodniczych Parku i nie sposób przecenić zasług Profesora w tej dziedzinie.

Ale Profesor był nie tylko naukowcem, ale i niezwykłym poetą i prozaikiem. Poezja Ludwika Lipnickiego jest pełna umiłowania przyrody, której wielkość i pokorę wobec niej opisywał w swoich wierszach.

Profesor nie ukrywał też swojej miłości i przywiązania do Borów Tucholskich, określając je nawet nie jako drugą, ale "równoległą Ojczyznę". „Wiersze się kłębią w Borach Tucholskich, tylko trzeba je zauważyć i zapisać”- mówił Profesor.

Żegnając Profesora mamy przed oczyma pełnego ciepła, pogodnego, życzliwego, skromnego Człowieka. Nie sposób zapomnieć wielogodzinnych rozmów z Profesorem, urozmaiconych olbrzymią dozą humoru.

Zostawił bardzo wyrazisty, niezmywalny ślad w pamięci osób, które miały zaszczyt poznać Profesora.

Rodzinie Profesora wyrazy głębokiego żalu i serdecznego współczucia składają pogrążeni w smutku

Dyrektor i Pracownicy Parku Narodowego "Bory Tucholskie"

 

Przyszło wspominanie
Gość nieproszony

Trochę się zasiedziało
Kawę wypiło przy papierosie
Powzdychało
Odeszło
Smutek zostawiło
                                                 Ludwik Lipnicki