Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Rok 2009

Podsumowanie projektu „Czynna ochrona płazów w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”

Przedsięwzięcie, którego podjęliśmy się w tym roku dobiegło końca. Czas więc na przedstawienie wyników i wyciągnięcie wniosków.

Zabezpieczenia, chroniące płazy przed wejściem na drogę ustawione były, jak już wcześniej pisaliśmy, w trzech punktach kontrolnych. Monitoring prowadzony był przez pracowników Parku od 23.04.2009 r. do 12.05.2009 r. Pomagali w tym wolontariusze z Gimnazjum nr 2 i 3 z Chojnic.

W sumie przenieśliśmy 3467 płazów. To bardzo duża liczba, w porównaniu do dwóch ubiegłych lat, kiedy nie było barier i liczyliśmy tylko te płazy, które były na drodze. Poniższy wykres przedstawia szczegółowo, jak wyglądała migracja w poszczególnych dniach. Kumulacja migracji przypadła na okres od końca marca do pierwszego tygodnia kwietnia. Największe ilości płazów odnotowywano bezpośrednio po lub w trakcie opadów atmosferycznych.

Stwierdzono występowanie 9 gatunków. Dwa z nich są gatunkami dotąd nie stwierdzonymi w faunie PNBT, są to: traszka grzebieniastarzekotka drzewna. Największy udział osobników,  wśród wszystkich policzonych gatunków, wykazała żaba trawna (63,5 %).

Dzięki całej akcji nie tylko uratowaliśmy tę niezliczoną rzeszę płazów przed kołami samochodów. Poznaliśmy również dokładnie przedstawicieli tej grupy oraz ilości w jakich występują na objętym ochroną terenie.

Z całą pewnością młodzież, która uczestniczyła w projekcie, inaczej już spojrzy na wędrujące ulicą płazy. Poznała gatunki występujące w naszym otoczeniu i nauczyła się je oznaczać. Dowiedziała się także, jaką rolę pełnią w przyrodzie i dlaczego są tak cennym jej elementem. Okoliczni mieszkańcy również zaakceptowali nasz pomysł, niekiedy z zaciekawieniem obserwowali pracowników Parku a także wypytywali o wyniki. Jest to tym bardziej ważne, gdyż akcje tego typu nie zawsze spotykają się ze zrozumieniem społeczeństwa.

Wyniki uzyskane podczas tego przedsięwzięcia pomogą w przyszłości zaplanować właściwe miejsca budowy przejść pod jezdnią dla płazów tak, aby ich czynna ochrona nie wymagała już udziału człowieka. Będą mogły swobodnie odbywać wędrówki, bez narażenia na kolizję z samochodami. Dzięki temu, iż bariery ustawiliśmy w trzech różnych miejscach, uzyskaliśmy potwierdzenie, iż potrzebna jest budowa przejść dla płazów w pobliżu punktu widokowego na Jezioro Charzykowskie. W tym miejscu wędrowało zdecydowanie najwięcej płazów (84 %).

Projekt był dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

20 marzec - budowa płotków

Migracja rozpoczęta

Gimnazjum nr 2

Gimnazjum nr 3