Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Badania jezior Borów Tucholskich

W grudniu minionego roku pracownicy Parku prowadzili badania fizyko-chemiczne jezior położonych na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Badania prowadzone są w ramach zadań monitoringowych na wytypowanych przez wykonawców planu ochrony jeziorach.

Obejmują pomiar następujących parametrów:

  • profil termiczno-tlenowy
  • odczyn wody w warstwie powierzchniowej i przydennej
  • przewodnictwo elektrolityczne
  • widzialność krążka Secchiego.

Monitoring prowadzony jest cztery razy do roku w następujących okresach:

  • wiosną w okresie wymieszania wód
  • latem w szczycie stagnacji letniej
  • jesienią w okresie wymieszania wód
  • zimą w czasie występowania pokrywy lodowej.

Monitoring ma na celu kontrolowanie zmian zachodzących w przyrodzie. Ciekawostką pomiarów prowadzonych w grudniu jest fakt braku całkowitego wymieszania się wody w najgłębszym zbiorniku wodnym Parku, jakim jest jezioro Ostrowite (43m)! Wynika to z niespotykanych w ubiegłych latach wysokich temperatur powietrza. Wysokie temperatury spowolniły wychłodzenie wód jeziornych i zapobiegły całkowitemu ich wymieszaniu. Z reguły całkowite wymieszanie się wód tego jeziora następuje około połowy listopada, a w tym wyjątkowym pod względem pogodowym roku nastąpi to dopiero w styczniu!

/WB/