Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Elisma wodna

Elisma wodna - Luronium natans to rzadka roślina wodna występująca w jeziorach oligotroficznych, najczęściej lobeliowych. Rośnie na podłożu piaszczystym w przybrzeżnej strefie jezior lub rzadko na podmokłej piaszczystej plaży. Wykształca dwa typy liści: podwodne, taśmowate i pływające po powierzchni wody, jajowate, długoogonkowe. Kwiaty drobne, trójpłatkowe, białe na długich szypułkach, unoszą się na powierzchni wody. Kwitnie od maja do września.

Elisma wodna jest gatunkiem objętym ochroną gatunkową i ochroną strefową, co oznacza, że ochronie podlega cały zbiornik, w którym występuje. Elisma ujęta jest w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin. Według czerwonej listy roślin jest gatunkiem narażonym na wyginięcie na terenie Polski. Ponadto, chroniona jest przez prawo międzynarodowe: Konwencję Berneńska i Dyrektywę Siedliskową.

W Parku Narodowym „Bory Tucholskie” występuje na kilku stanowiskach: w jeziorze Wielkie Gacno, Małe Gacno, Nierybno i Małe Krzywce.

Elisma wodna jest gatunkiem dla którego zgodnie z ustawą o ochronie przyrody i rozporządzeniem w sprawie gatunków dziko występujacych roślin objętych ochroną wyznacza się strefy ochrony ich ostoi i stanowisk.