Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Etap plastyczny XVIII Konkursu Wiedzy Przyrodniczej rozstrzygnięty

W dniu 18 listopada 2019 r. w Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Chocińskim Młynie rozstrzygnięto pierwszy etap XVIII Konkursu Wiedzy Przyrodniczej odbywającego się w tym roku pod hasłem Mieszkańcy Zagrody Pokazowej Zwierząt. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas II i III szkół podstawowych z powiatu chojnickiego. Był to etap plastyczny. Prace mogły być wykonane wyłącznie indywidualnie. Nadesłano 200 prac z 23 szkół (z 46 klas). Zadaniem uczestników było wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej przedstawiającej portret jednego wybranego gatunku zwierzęcia, który mieszka w Zagrodzie Pokazowej Zwierząt Parku Narodowego „Bory Tucholskie”” w Chocińskim Młynie (koniki polskie, bydło białogrzbiete, owce świniarki lub kury zielononóżki).

Jury składające się z pracowników Parku Narodowego „Bory Tucholskie” pod przewodnictwem mgr inż. Magdaleny Kochanowskiej postanowiła nagrodzić:

1. Kornelię Reding-Czepkowską z kl. II ze Szkoły Podstawowej w Gotelpiu – opiekun Pani Elżbieta Baszanowska;
2. Justynę Wróblewską z kl. III a ze Szkoły Podstawowej w Konarzynach – opiekun Pani Bożena Maria Torbicka;
3. Dominikę Lemańczyk z kl. III ze Szkoły Podstawowej w Leśnie – opiekun Pani Jolanta Orzłowska;
4. Szymona Warsińskiego z kl. III ze Szkoły Podstawowej w Lubni – opiekun Pani Jadwiga Ossowska;
5. Marka Prądzinskiego z kl. III ze Szkoły Podstawowej w Nieżychowicach – opiekun Pani Monika Puchert-Ejsmont;
6. Emilię Pieczkę z kl. III ze Szkoły Podstawowej w Nowej Cerkwi – opiekun Sławomira Kurs;
7. Oliwię Wenderską z kl. II a ze Szkoły Podstawowej w Ogorzelinach – opiekun Pani Dorota Gałązka;
8. Maksymiliana Kurs z kl. III ze Szkoły Podstawowej w Silnie – opiekun Pani Maria Stoltmann;
9. Mikołaja Pałubickiego z kl. III ze Szkoły Podstawowej w Wielkich Chełmach – opiekun Pani Renata Lubińska;
10. Nadię Marikę Kurlandt z kl. II b z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Chojnicach – opiekun Pani Beata Stasiek;
11. Katarzynę Nitkę z kl. II b ze szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach – opiekun Pani Elżbieta Draws;
12. Lenę Rudnik z kl. II d ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Chojnicach – opiekun Pani Magdalena Ubowska;
13. Błażeja Januszewskiego z kl. III b ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Chojnicach – opiekun Pani Monika Rudzińska;
14. Amelię Puchałę z kl. III b ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Chojnicach – opiekun Pani Katarzyna Beske;
15. Franciszka Szypryta z kl. III a z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Chojnicach – opiekun Pani Maria Landowska;
16. Agatę Orzłowską z kl. II a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Brusach – opiekun Pani Aleksandra Turowska.

W związku z tym do drugiego etapu XVIII Konkursu Wiedzy Przyrodniczej zakwalifikowało się 16 następujących drużyn:

- kl. II ze Szkoły Podstawowej w Gotelpiu;- kl. III a ze Szkoły Podstawowej w Konarzynach;
- kl. III ze Szkoły Podstawowej w Leśnie;
- kl. III ze Szkoły Podstawowej w Lubni;
- kl. III ze Szkoły Podstawowej w Nieżychowicach;
- kl. III ze Szkoły Podstawowej w Nowej Cerkwi;
- kl. II a ze Szkoły Podstawowej w Ogorzelinach;
- kl. III ze Szkoły Podstawowej w Silnie;
- kl. III ze Szkoły Podstawowej w Wielkich Chełmach;
- kl. II b z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Chojnicach;
- kl. II b ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach;
- kl. II d ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Chojnicach;
- kl. III b ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Chojnicach;
- kl. III b ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Chojnicach;
- kl. III a z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Chojnicach;
- kl. II a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Brusach.

Komisja konkursowa postanowiła również przyznać wyróżnienia:

1. Julię Dallmer z kl. III a ze Szkoły Podstawowej w Konarzynach – opiekun Pani Bożena Maria Torbicka;
2. Emilię Burżacką z kl. II ze Szkoły Podstawowej w Leśnie – opiekun Pani Bernadeta Hoffmann;
3. Jana Wicherta z kl. II ze Szkoły Podstawowej w Nieżychowicach – opiekun Pani Wiesława Pałubicka;
4. Patrycję Pałubicką z kl. II ze szkoły Podstawowej w Wielkich Chełmach opiekun Pani Ewa Jankowska;
5. Milenę Licę z kl. II b ze szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach – opiekun Pani Elżbieta Draws;
6. Antoninę Nitkę z kl. II b ze szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach – opiekun Pani Elżbieta Draws;
7. Darię Radievę z kl. II b ze szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach – opiekun Pani Elżbieta Draws;
8. Maksymiliana Piesika z kl. II c ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Chojnicach – opiekun Pani Justyna Pitroch;
9. Laurę Baldę z kl. III c ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Chojnicach – opiekun Pani Monika Glock;
10. Aleksandrę Gomółkę z kl. III a ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Chojnicach – opiekun Pani Dorota Finster;
11. Natalię Zakrzewską z kl. III b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Brusach – opiekun Pani Gabriela Warnke;
12. Laurę Rafińską z kl. II a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Brusach – opiekun Pani Aleksandra Turowska;
13. Annę Chabowską z kl. II a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Brusach – opiekun Pani Aleksandra Turowska;
14. Kasandrę Szkatułę z kl. III z Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku – opiekun Pani Aleksandra Grzelak.

II etap konkursu odbędzie się 10 grudnia 2019 r. (wtorek) w Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Chocińskim Młynie, Chociński Młyn 5, 89-608 Swornegacie, o godz. 10.00. Dwuosobowe reprezentacje w/w klas będą rozwiązywać zadania przygotowane w formie krzyżówek, rebusów, rozsypanek oraz innych zadań i zabaw edukacyjnych z zakresu wiedzy o przyrodzie kl. I-III, w tym:

         - rozpoznawanie pospolitych drzew i krzewów;
         - rozpoznawanie grzybów (grzyby chronione, jadalne i niejadalne);
         - zwierzęta zimą;
         - znaczenie lasu w przyrodzie i dla człowieka;
         - zanieczyszczenie środowiska (wody, gleby i powietrza);
         - hałas i jak go ograniczyć;
         - znajomość biologii zwierząt będących mieszkańcami Zagrody Pokazowej Zwierząt w Chocińskim  Młynie;
         - formy ochrony przyrody w Polsce: parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, ochrona gatunkowa roślin i zwierząt;
         - Park Narodowy „Bory Tucholskie (ogólne wiadomości w tym: logo,  organizmy podlegające ochronie, formy krajobrazu,).

Uwaga! To nauczyciel decyduje, które dzieci będą reprezentowały klasę w drugim etapie. Nie muszą to być uczniowie, którzy zostali nagrodzeni w pierwszym etapie. Dzieci, które będą uczestniczyły w II etapie a nie brały udziału w I etapie, muszą dostarczyć w dniu konkursu podpisane przez rodzica/opiekuna oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na uczestnictwo w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych i wizerunku niepełnoletniego uczestnika konkursu (Załącznik nr 1)

               Zakończenie konkursu oraz wręczanie nagród przewidujemy ok. godz. 1115. Na tę godzinę zapraszamy również te dzieci, których prace przyczyniły się do zakwalifikowania klasy do II etapu oraz te, które zostały wyróżnione w pierwszym etapie konkursu.

                    Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom składamy serdeczne podziękowania za udział w XVIII Konkursie Wiedzy Przyrodniczej i już dzisiaj życzymy sukcesów w przyszłorocznej edycji.                                                                                          

/BG/

 
rys. K. Reding-Czepkowska

rys. K. Reding-Czepkowska

rys. J. Wróblewska

rys. J. Wróblewska

rys. D. Lemańczyk

rys. D. Lemańczyk

rys. S. Warsiński

rys. S. Warsiński

rys. M. Prądzinski

rys. M. Prądzinski

rys. E. Pieczka

rys. E. Pieczka

O. Wenderska

O. Wenderska

rys. M. Kurs

rys. M. Kurs

rys. M. Pałubicki

rys. M. Pałubicki

rys. N. Kurlandt

rys. N. Kurlandt

rys. K. Nitka

rys. K. Nitka

rys. L. Rudnik

rys. L. Rudnik

rys. B. Januszewski

rys. B. Januszewski

rys. A. Puchała

rys. A. Puchała

F. Szypryt

F. Szypryt

A. Orzłowska

A. Orzłowska

rys. J. Dallmer

rys. J. Dallmer

rys. E. Burżacka

rys. E. Burżacka

rys. J. Wichert

rys. J. Wichert

rys. P. Pałubicka

rys. P. Pałubicka

rys. M. Lica

rys. M. Lica

rys. A. Nitka

rys. A. Nitka

D. Radieva

D. Radieva

rys. M. Piesik

rys. M. Piesik

rys. L. Balda

rys. L. Balda

rys. A. Gomółka

rys. A. Gomółka

rys. N. Zakrzewska

rys. N. Zakrzewska

rys. L. Rafińska

rys. L. Rafińska

rys. A. Chabowska

rys. A. Chabowska

rys. K. Szatuła

rys. K. Szatuła

 
 

Pliki do pobrania: