Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Historia Krzyża Napoleońskiego

(w historii wykorzystano zapiski sporządzone przez Egona Raszke leśniczego leśnictwa Bachorze, przechowywane w Muzeum w Chojnicach)

Jeszcze do niedawna stał on na wydmie śródlądowej w niewielkiej odległości od leśniczówki w Bachorzu. Dnia 3 lipca 2009 r. został on poddany renowacji i obecnie, zabezpieczony przed zniszczeniem, przechowywany jest w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”. Oczekuje na godne miejsce, które przewidziane jest w części muzealnej projektowanego Centrum Edukacji - Przyrodniczej w Chocińskim Młynie.

Ale zacznijmy od początku.

W 1812 r. przez obszar Borów Tucholskich przemieszczały się na wschód wojska napoleońskie. Prawdopodobnie część z nich, jakiś oddział polski, zatrzymała się na odpoczynek w Bachorzu. Jeśli trochę ulegniemy czarowi historii, to można domyśleć się, że wojska te były entuzjastycznie witane. Rozbrzmiewały hasła wolności i zrzucenia jarzma niewoli. Pokładano wielkie nadzieje w Napoleonie, a pomyślność wyprawy i życie żołnierzy powierzano opiece Boga. I właśnie tu, pośród żołnierzy znalazł się chętny do wyciosania krzyża. A że wkoło były tylko sosny, to właśnie z jej drewna go wyciosano. Jeszcze tylko należało wykonać z żelaza sylwetkę Chrystusa i krzyż można było postawić. Niestety nie zachowały się informacje, gdzie pierwotnie postawiono krzyż, może to była osada Bachorze a może przy trakcie furmańskim w kierunku Swornegaci. Miejsce w którym go Park zastał, z całą pewnością, nie było tym pierwotnym. Z zapisków Pana Egona Raszke, wynika, że po II wojnie światowej (dokładnie kiedy nie wiadomo) został on brutalnie usunięty ze swojego miejsca. Niestety przeleżał kilkanaście lat w niezbyt dobrych warunkach, gdyż z ponad 5 m długości krzyża pozostała połowa. W 1980 r. w porozumieniu z proboszczem parafii w Charzykowach, dwaj parafianie, przenieśli ten krzyż do oddz. 155a (obecnie obszar Parku, wydma śródleśna powstała na starym pasie ppoż.).

Jednak leśniczy Egon Raszke uważał, że krzyż, a właściwie jego replika, powinien stać we wsi Bachorze. Postanowił sam zająć się tą sprawą. Znalazł ciosaka, który wykonał replikę krzyża napoleońskiego. Niestety nieprzychylność mieszkańców wsi Bachorze, spowodowała że replika została wkopana za miejscowością Bachorze, tuż przy szosie, na niewielkim wzgórzu. W tym samym czasie Rada Parafialna w Charzykowach, w której przedstawicielem był jeden z mieszkańców Bachorza, w samej miejscowości Bachorze, również ustawiła kolejny krzyż.

W ten sposób ta niewielka okolica posiadała aż 3 krzyże, szkoda tylko że ustawianiu dwóch z nich towarzyszyły waśnie i spory.

Krzyż, który postawił Egon Raszke, tuż za miejscowością Bachorze, w 2010 r. wykopali pracownicy Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, oczyścili i zakonserwowali. Po renowacji krzyż ten został ustawiony przy ścieżce dydaktycznej Piła Młyn. Od tej pory znalazł godne miejsce, a turyści odwiedzający Park, chętnie zatrzymują się przy nim. Może na modlitwę a może na chwilę zadumy. A on spokojnie strzeże Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.