Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

I szkolenie dla pracowników Parku Narodowego „Bory Tucholskie” pt.: „Rozpoznawanie i monitoring porostów w Parku narodowym „Bory Tucholskie”

Dnia 6 listopada 2009 r. odbyło się szkolenie dla pracowników Parku Narodowego „Bory Tucholskie” pt.: „Rozpoznawanie i monitoring porostów w Parku narodowym „Bory Tucholskie”

prowadzący szkolenie: prof. dr hab. Ludwik Lipnicki

Program szkolenia:

8.50 – 9.00 rozpoczęcie warsztatów
9.00 – 9.45 referat wprowadzający – siedziba Parku Narodowego
9.45 – 14.00 prace terenowe, w tym:

  • Aleja w Bachorzu – rozpoznawanie chronionych i zagrożonych porostów epifitycznych, m.in. odnożyce Ramalina, porostnica rzęsowata Anaptychia ciliaris, mąkla tarniowa Evernia prunastri i in.;
  • północny fragment PNBT w okolicach Drzewicza – rozpoznawanie chronionych i zagrożonych porostów epifitycznych, m.in. brodaczki – Usnea i włostki Bryoria oraz naziemnych, m.in. – pawężnice Peltigera, chrobotki Cladonia i chróściki Stereocaulon;
  • Aleja – pomnik przyrody – między Powałkami i Jarcewem – rozpoznawanie chronionych i zagrożonych porostów epifitycznych, m.in. włostki Bryoria, pustułka rurkowata Hypogymnia tubulosa, szarzynka lipowa Parmelina tiliacea, przylepki Melanelia, wabnica kielichowata Pleurosticta acetabulum.

od ok. 12.30 do 13.00 przerwa na lunch

14.00-14.30 dyskusja, podsumowanie i zakończenie szkolenia

Ludwik Lipnicki – doktor habilitowany nauk przyrodniczych, profesor Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu (pracuje w Zakładzie Biologii i Ochrony Przyrody ZWKF w Gorzowie Wielkopolskim). Badacz przyrody i twórca licznych obiektów chronionych na terenie całego kraju (m.in. parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty).
Od 1976 roku bada porosty Borów Tucholskich – w oparciu o te badania powstała praca doktorska oraz – w znacznym stopniu – habilitacyjna.
Odcisnął swoje „trwałe ślady” w Borach Tucholskich, m.in.: jako współtwórca dokumentacji naukowej uzasadniającej utworzenie nie tylko Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, ale także Parków Krajobrazowych – Tucholskiego, Zaborskiego i Wdeckiego oraz wielu rezerwatów, w tym jedynego w Polsce rezerwatu lichenologicznego „Bór chrobotkowy im. Z. Tobolewskiego” oraz licznych (do niedawna jedynych w Polsce) lichenologicznych pomników przyrody; opiekuje się naukowo, m.in. rezerwatem „Kręgi Kamienne” k. Odrów. Jest członkiem Rady Naukowej przy Parku Narodowym „Bory Tucholskie”. Współpracuje z Parkiem w zakresie inwentaryzacji i monitoringu porostów. Wraz z Parkiem wydał klucz do oznaczania porostów pt.: „Porosty Borów Tucholskich” oraz tabelę bioindykacyjną .
Interesuje się fotografiką i literaturą. Jest także poetą i prozaikiem. Opublikował m.in. wiersze oraz utwory prozatorskie dotyczące Borów Tucholskich). Jest laureatem wielu nagród literackich oraz członkiem Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Autorów Zaiks.

Przygotowała:
Magdalena Kochanowska
koordynator projektu z PNBT

Relacja ze szkolenia

Szkolenie odbyło się 06.11.2009 roku, w sali konferencyjnej PNBT, wykładem prof. dr hab. Ludwika Lipnickiego. Prelegent wprowadził uczestników w tematykę warsztatów, omawiając pokrótce najważniejsze cechy porostów oraz charakteryzując poszczególne ich grupy. Część terenowa obejmowała 4 podstawowe miejsca: aleję drzew w Bachorzu, północną część O.O. Drzewicz, okolice Klosnowa oraz aleję drzew – pomnik przyrody koło Jarcewa. Uczestnicy szkolenia obserwowali poszczególne gatunki porostów, a prof. Lipnicki omawiał cechy, które umożliwiają ich identyfikację. W międzyczasie wywiązywały się dyskusje na temat potrzeby i sposobów ochrony poszczególnych grup porostów, a także trudności w ich oznaczaniu. Zrodziła się także idea powtórzenia warsztatów w sezonie letnim.
Po powrocie do siedziby PNBT wszyscy uczestnicy udali się na lunch, podczas którego nastąpiło zakończenie i podsumowanie warsztatów.