Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

II szkolenie dla pracowników Parku Narodowego "Bory Tucholskie" pt.: Rozpoznawanie, preparowanie wypluwek ptaków występujących w Parku Narodowym "Bory Tucholskie"

Dnia 2 marca 2010r. odbyło się drugie szkolenie dla pracowników Parku Narodowego „Bory Tucholskie” pt.: Rozpoznawanie i preparowanie wypluwek ptaków występujących w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”.

prowadzący szkolenie: Mirosław Tomaszewski

Prowadzący jest absolwentem kierunku ochrona środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, magistrantem Zakładu Zoologii Kręgowców. Autorem i współautorem licznych publikacji, w tym dotyczących metod pozyskiwania informacji o środowisku przyrodniczym i analizy składu pokarmowego sów. Pasjonują go zwierzęta o skrytym trybie życia, stad często swój czas poświęca na terenowe poszukiwania tychże zwierząt. Doświadczenie w zakresie edukacji ekologicznej zdobył na stanowisku specjalisty ds. edukacji ekologicznej w OEE „WILGA”. Zawodowo jest właścicielem firmy Pro-Theria zajmującej się m.in. inwentaryzacjami faunistycznymi i monitoringiem przyrodniczym dla potrzeb ocen oddziaływania inwestycji na środowisko.

Program szkolenia

Program II szkolenia pt.: „Rozpoznawanie, preparowanie wypluwek ptaków występujących w Parku Narodowym „Bory Tucholskie” obejmować będzie:

  • informacje wprowadzające wprowadzający (rodzaje wypluwek, metody analizy, potencjalne miejsce zbioru materiału);
  • preparowanie wypluwek – warsztaty;
  • oznaczanie materiału kostnego – warsztaty.

Sprawozdanie ze szkolenia

I już drugie szkolenie za nami.
Dn. 2 marca 2010 r. w siedzibie Parku odbyło się szkolenie pt. „Rozpoznawanie, preparowanie wypluwek ptaków występujących w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”, które poprowadził Pan Mirosław Tomaszewski. Tym razem nie byliśmy w terenie, ale i tak temat okazał się niezwykle interesujący. Wypluwki ptaków dają możliwość oznaczenia gatunku ptaka, który je pozostawił. A na podstawie materiału kostnego, wypreparowanego z wypluwki, określenie czym się odżywia. Są to bardzo precyzyjne informacje, gdyż można oznaczyć gatunki gryzoni, ptaków, nietoperzy i in. zwierząt. Często można uzyskać w ten nieinwazyjny sposób, informacje o rzadkich gatunkach zwierząt występujących na danym terenie.
Z całą pewnością należy zbierać w terenie wypluwki, a następnie poddać je analizie.

/MK/