Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

III szkolenie dla pracowników Parku Narodowego "Bory Tucholskie" pt.: " Zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych PNBT oraz rozpoznawanie siedliska NATURA 2000"

Dn. 2 czerwca 2010 r. odbyło się trzecie szkolenie dla pracowników Parku Narodowego „Bory Tucholskie” pt.: Rozpoznawanie siedlisk NATURA 2000 i zbiorowisk roślinnych na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.

Prowadzący szkolenie:  prof. dr hab. Jan Marek Matuszkiewicz

Prowadzący szkolenie ukończył studia magisterskie na Wydziale Biologii, Uniwersytetu Warszawskiego (praca magisterska pt. Analiza zmienności przestrzennej runa w strefie kontaktowej dwu fitocenoz). W latach 1972-1976 pracownik Instytutu Botaniki Uniwersytetu Warszawskiego, od 1976 r. Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2007 r. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Doktorat w 1977 r. na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu, habilitacja w 1991 r. w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Od 1992 r. członek Rady Naukowej IGiPZ PAN, od 2002 r. członek Komitetu Ekologii PAN, od 2007 r. członek Komitetu Botaniki PAN. Obecnie docent IGiPZ PAN, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Prodziekan ds. Nauki Wydziału Nauk Przyrodniczych tegoż uniwersytetu.
Wybrane prace naukowe: "Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski", "Geobotaniczne zróżnicowanie lasów iglastych Polski", "Zróżnicowanie zasięgów geograficznych zespołów leśnych Polski", "Charakterystyka Puszczy Kampinoskiej na tle geobotanicznego podziału Polski", "Potencjalna roślinność naturalna Wysoczyzny Siedleckiej", "Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski".
Brał udział w wielu projektach badawczych polskich, jak i międzynarodowych, promotor prac doktorskich i autor wielu publikacji, jak chociażby z zakresu typologii krajobrazu, dynamiki roślinności i monitoringu ekologicznego, ekologii roślin, struktury przestrzennej i funkcji ekologicznych roślinności.
A dodatkowo, od ubiegłego roku, jest członkiem Rady Naukowej przy PNBT.

Program szkolenia

Program III szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

  • referat pt.: „Zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych PNBT oraz rozpoznane siedliska NATURA 2000”;
  • identyfikacja wybranych typów zbiorowisk i siedlisk NATURA 2000 na terenie PNBT – prelekcja na wybranych punktach w terenie, połączona z dyskusją z uczestnikami szkolenia;
  • zajęcia praktyczne w zakresie rozpoznawania zbiorowisk na podstawie klucza – ćwiczenia w grupach w terenie.

Relacja ze szkolenia

2 czerwca 2010 r. odbyło się kolejne, już III szkolenie pt.: „Rozpoznawanie siedlisk Natura 2000 i zbiorowisk roślinnych na terenie PNBT". I tym razem szkolenie okazało się niezwykle internujące. Podczas szkolenia zajęliśmy się siedliskami, które znajdują się na granicach zasięgu i przez to zatraciły wiele charakterystycznych elementów. Dyskutowano także o siedliskach ważnych z punktu widzenia UE, jak je identyfikować i w jaki sposób najlepiej je chronić. Oto kilka migawek ze szkolenia.

/MK/