Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Jeziora eutroficzne

Jeziora eutroficzne (3150-1)

Siedlisko tego typu jest najliczniej reprezentowanym nie tylko w Parku, ale także w skali całego kraju. Jeziora eutroficzne odznaczają się dużą ilością substancji biogennych rozpuszczonych w wodzie. W zbiornikach tego typu z reguły możemy wyróżnić takie elementy morfologiczne jak:

  • strefę brzegową - litoral,
  • strefę otwartej toni wodnej - pelagial,
  • głębokowodną strefę denną - profundal.

Większość jezior tego typu wykazuje w okresie letnim stratyfikację termiczną. Duża zawartość substancji odżywczych w ich wodach powoduje silny rozwój życia biologicznego przy jednoczesnym spadku ilości tlenu w wodzie. W związku z masowym rozwojem glonów planktonowych woda ma często odcień zielonkawy i charakteryzuje się małą przeźroczystością. Na terenie Parku jeziora tego typu obserwować możemy głównie w środkowym i dolnym biegu Strugi Siedmiu Jezior.

 

Jeziora eutroficzne Parku Narodowago "Bory Tucholskie":