Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Jeziora lobeliowe

Jeziora lobeliowe (3110)

Siedlisko to reprezentują miękkowodne jeziora oligo- i mezotroficzne, a także niektóre zbiorniki dystroficzne we wczesnych stadiach rozwoju. Aby jezioro zakwalifikować do tego typu siedliska muszą występować w nim charakterystyczne gatunki roślin.

Należą do nich:

  • lobelia jeziorna Lobelia dortmanna,
  • poryblin jeziorny Isoëtes lacustris,
  • poryblin kolczasty Isoëtes echinospora,
  • brzeżyca jednokwiatowa Litorella uniflora,
  • wywłócznik skrętoległy Myriophyllum alterniflorum,
  • elisma wodna Luronium natans.

W jeziorach lobeliowych mogą one występować razem lub osobno. Ich obecność uwarunkowana jest z reguły niskim zmineralizowaniem wody i ograniczoną zawartością wapnia. Jeziora lobeliowe charakteryzują się bardzo dobrym stanem zachowania. Posiadają one dużą przeźroczystość wody, niską koncentrację związków azotowych i fosforowych i odczyn w granicach 5,5 - 7,5. Siedlisko to występuje na terenie Parku w ośmiu  jeziorach, z których większość reprezentuje bardzo dobry stan zachowania. W celu zapoznania społeczeństwa z tego typu unikatowym w skali kraju typem jezior nad jeziorem lobeliowym  Gacno Wielkie powstała ścieżka dydaktyczna z kładką umożliwiająca podglądanie z bliska rzadkich roślin.

Jeziora lobeliowe Parku Narodowago "Bory Tucholskie":