Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Karta Dużej Rodziny

Na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” członkom rodzin wielodzietnych posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny, przysługują następujące uprawnienia:
1. Zwolnienie z opłat za wstęp do Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.
2. Opłata ulgowa za wypożyczenie roweru w wysokości 5 zł/szt./dzień.
3. Opłata ulgowa za jednodniowe zezwolenie na amatorski połów ryb w wysokości  5 zł/osobę/dzień.
Zapraszamy!
Więcej informacji na temat Karty Dużej Rodziny znaleźć można na portalu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej tutaj