Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Łabędź krzykliwy Cyngus Cyngus

Systematyka:

Rząd: blaszkodziobe Anseriformes
Rodzina: kaczkowate Anatidae
Gatunek: łabędź krzykliwy Cygnus cygnus Linnaeus, 1758

Wygląd zewnętrzny:

Łabędź krzykliwy bardzo przypomina znanego wszystkim łabędzia niemego. Odróżnia go  bardziej wyprostowana postawa (prosta szyja) oraz barwa dzioba, który jest czarny z żółtą plamą różnej wielkości, klinowato wcinająca się do końca nozdrzy. Wielkością są również bardzo zbliżone do niemych. Długość ciała 145 - 170 cm. Mogą osiągnąć wagę 11 kg (samce). Rozpiętość skrzydeł 220 - 250 cm. Nogi są czarne. Różnice między samcem a samica są bardzo subtelne, samice są nieco mniejsze. Osobniki młodociane są szare, dziób u nasady ma kolor jasnoróżowy, co kontrastuje z ciemniejszą głową.

Występowanie

Jest to gatunek skrajnie nieliczny w Polsce. Gniazduje w rozproszeniu, jednak co roku pojawiają się nowe doniesienia o kolejnych udanych lęgach lub próbach przystępowania do rozrodu. Obecnie szacuje się, że liczba par lęgowych wynosi 110 - 130 par (Stawarczyk et al. 2017). Licznie natomiast występuje zimą, na niezamarzniętych jeziorach, ujściach rzek.  

W sezonie lęgowym preferują niewielkie zbiorniki wodne z bogatą roślinnością. Najczęściej gniazdują na stawach rybnych, również na torfiankach i śródleśnych bagienkach.

Mapa zasięgu referencyjnego Cygnus cygnus

Źródło: http://monitoringptakow.gios.gov.pl

Tryb życia

Łabędzie krzykliwe są silnie terytorialne, jsą również bardziej ostrożne i skryte od swojego kuzyna łabędzia niemego. Przystępują do lęgów w miejscach ustronnych, spokojnych. Na lęgowiskach pojawiają się od marca do kwietnia.

Gniazdo jest podobnej wielkości do gniazda łabędzia niemego. Buduje je samica a samiec zbiera materiał do budowy w pobliżu. Jako budulec służą zwykle kłącza, korzenie oraz zeszłoroczne pałki, trzciny, mchy i trawy oraz turzyce. Często wykorzystuje gniazdo zeszłoroczne.

Łabędź krzykliwy odbywa jeden lęg w sezonie. Składa od 2 - 10 jaj, w Polsce najczęściej 5 - 7. Wysiadywanie trwa ok. 35 dni, zajęcie to spada całkowicie na samicę. Pisklęta wykluwają się już od połowy maja. Są zagniazdownikami. Rodzice bardzo agresywnie bronią gniazda i potomstwa. Wyczuwają drapieżnika z odległości 1-2 km! Reagują natychmiast, próbując przepędzić intruza. Opieka nad potomstwem trwa dość długo. Młode osiągają lotność dopiero po 87 dniach od wyklucia.

Ochrona w Parku

W Parku do roku 2012 obserwowano tylko osobniki zimujące, w grudniu, styczniu. Były one z reguły nieliczne, gdyż większość jezior pozostaje długo zamarznięta. Od 2009 roku obserwowano parę łabędzi w sezonie lęgowym, jednak nie przystępowały one do lęgu. Pierwszy sukces lęgowy miał miejsce w  2012 r., kiedy to para łabędzi odchowała 1 młode. Od tego czasu regularnie co roku wyprowadzają młode.

Ciekawostki:

UKŁADY PARTNERSKIE – łabędź krzykliwy z reguły nie kojarzy się z innymi gatunkami łabędzi. Według badań aż 95% par lęgowych funkcjonowało w obrębie tego gatunku. Niemniej zdarzają się dziwne przypadki mieszanych par, przystępujących do rozrodu. Odnotowano dwa przypadki pary mieszanej łabędzia krzykliwego z niemym, raz obserwowanych z 3 młodymi. Bywa również, że wysiadywaniem i wychowaniem młodych zajmują się aż trzy łabędzie krzykliwe. Ciekawym przypadkiem jest również dołączenie łabędzia krzykliwego do pary łabędzi niemych. Są to dość skomplikowane relacje i odmienne dla każdego przypadku.

Literatura:

  1. Kruszewicz A. G., 2005. Ptaki Polski Tom I. Multico, Warszawa.
  2. Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.) 2009. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią. GIOŚ, Warszawa
  3. Gromadzki M. (red.) 2004. Ptaki. Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – poradnik metodyczny.  Część I, Tom 7. GIOŚ. Warszawa.
  4. Sikora A., Wieloch M., Chylarecki P. 2012. Stan populacji łabędzia krzykliwego  Cygnus cygnus w Polsce. Ornis Polonica, 53: 69-85.
  5. Sokołowski J.  1972. Ptaki ziem polskich. PWN, Warszawa.
  6. Dane monitoringowe Parku Narodowego „Bory Tucholskie”
  7. WWW.monitoringptaków.gios.gov.pl
  8. Stawarczyk T., Cofta T., Kajzer Z., Lontkowski J., Sikora A. 2017. Rzadkie ptaki Polski. Studio B&W Wojciech Janecki, Sosnowiec.