Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Międzynarodowy Dzień Rezerwatów Biosfery

Dnia 3 listopada br. po raz pierwszy będzie obchodzony Międzynarodowy Dzień Rezerwatów Biosfery. Celem pierwszych obchodów tego dnia jest uczczenie samego faktu istnienia rezerwatów biosfery, ich dorobku i znaczenia.

Rezerwaty Biosfery to obszary chronione, wyznaczane na całym świecie przez UNESCO w ramach programu Człowiek i Biosfera (MAB – Man and the Biosphere). Powołuje się je by promować i pokazywać zrównoważony związek pomiędzy człowiekiem i biosferą. Rezerwaty biosfery to także marka o wysokiej wartości marketingowej, szczególnie w sektorach turystyki i wypoczynku, produkcji żywności i tradycyjnej wytwórczości. Stanowią one ugruntowanie na arenie międzynarodowej statusu ochronnego i rangi danego obszaru dla ochrony różnorodności biologicznej.

Bory Tucholskie od 2010 roku przynależą do tej elitarnej sieci. Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie jest największym spośród 11 rezerwatów biosfery w naszym kraju, o powierzchni blisko 320 tys. ha. Powołanie takie obiektu o międzynarodowej randze na terenie Borów Tucholskich było owocem ponad 20-letniej współpracy środowisk naukowych, władz samorządowych i organizacji pozarządowych w celu ochrony i promocji tego cennego pod względem przyrodniczym i kulturowym obszaru. Inicjatywa społeczna i samorządowa w niewielu z istniejących w naszym kraju rezerwatów biosfery odegrała tak istotną rolę jak w przypadku Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie.

Nadanie obszarowi Borów Tucholskich międzynarodowej rangi przyczyniło się do promocji Borów Tucholskich jako obszaru, który wyróżnia zrównoważony związek człowieka i przyrody, gdzie rozwój gospodarczy idzie w parze z ochroną przyrody, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego. To niekwestionowane walory przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe sprawiają, że Bory Tucholskie od wielu lat są bardzo znanym i atrakcyjnym miejscem rekreacyjnym i wypoczynkowym. Wykorzystanie tych wyróżniających walorów, przy jednoczesnym ich poszanowaniu, powoduje, że Bory Tucholskie, jako region o światowej marce, jest konkurencyjny w skali kraju i poza jego granicami.

Nam, mieszkańcom Borów Tucholskich, pozostaje być dumnym z faktu, że miejsce naszego życia i działania uznawane jest na arenie międzynarodowej jako obszar godny ochrony i promocji. Dbajmy więc o to, by Bory Tucholskie pozostały poligonem zrównoważonego rozwoju, gdzie w sposób modelowy łączy się  ochronę z rozwojem. Nie bez powodu program, w ramach którego tworzone są rezerwaty biosfery, nosi nazwę CZŁOWIEK I BIOSFERA.

/AT/