Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Monitoring foliofagów sosny

Kontrolne poszukiwania foliofagów sosny w ściółce.

Kontrolne poszukiwania służą do oceny zagrożenia drzewostanów sosnowych ze strony owadów liściożernych zimujących w ściółce, głównie takich gatunków jak:

  • strzygonia choinówka Panolis flamea i poproch cetyniak Bupalus piniarius (zimują w stadium poczwarki),
  • barczatka sosnówka Dendrolimus pini (zimują gąsienice),
  • osnuja gwiaździsta Lyda nemoralis (zimują larwy ­­– bez oprzędów),
  • boreczniki Diprion pini (zimują larwy w oprzędach kokonach).

Poszukiwania realizowane są na 135 partiach kontrolnych na obszarze całego Parku. Stosujemy metodykę dwóch drzew opisaną w Zarządzeniu nr 20 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 kwietnia 2019 r. Metoda ta polega na wyborze dwóch drzew – jedno w strefie brzegowej – drugie wewnątrz drzewostanu. Pod każdym z zaznaczonych drzew wyznacza się prostokąt o wym. 2,6 x 1 m który podlega przeszukiwaniu, łącznie 5 m2 z dwóch drzew. Znalezione żywe owady umieszczone w opisanych pudełkach wraz z formularzem są dostarczane do Zakładu Ochrony Lasu w Gdańsku, gdzie zostaje określona prognoza zagrożenia drzewostanów.