Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Monitoring hydrologiczny jezior (cechy fizyko-chemiczne)

Monitoring ten pozwoli wychwycić zagrożenia jezior wynikające ze zmian pH wody oraz żyzności. Ponadto pozwoli uchwycić niedobory tlenu podczas szczytu stagnacji letniej oraz w czasie długo utrzymującej się pokrywy lodowej.

Monitoring hydrologiczny obejmuje 5 jezior. Są to:

 • Jezioro Ostrowite - największe i najgłębsze jezioro Parku stanowiące początek systemu Strugi Siedmiu Jezior;
 • Jezioro Wielkie Gacno - bezodpływowe jezioro lobeliowe;
 • Jezioro Nierybno - bezodpływowe jezioro lobeliowe z dobrze rozpoznanymi osadami dennymi;
 • Jezioro Wielkie Krzywce - zbiornik położony poza układem Strugi Siedmiu Jezior z zapoczątkowanymi procesami eutrofizacyjnymi;
 • Jezioro Płęsno - jezioro przepływowe należące do systemu Strugi Siedmiu Jezior charakteryzujące się odmiennymi warunkami zasilania podziemnego.

Polega on na wykonaniu 4 razy w roku następujących pomiarów:

 • profil termiczno-tlenowy;
 • odczyn pH w warstwie powierzchniowej i przydennej;
 • widzialność krążka Secchiego;
 • przewodność elektrolityczna w warstwie powierzchniowej.

Terminy wykonywania pomiarów są następujące:

 • zimą w czasie zalegania pokrywy lodowej;
 • wiosną bezpośrednio po zejściu lodu;
 • latem w szczytowym okresie stratyfikacji (sierpień – wrzesień);
 • jesienią w okresie pełnego wymieszania wód.