Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Monitoring martwego drewna

Monitoring martwego drewna ma na celu dostarczenie informacji o zasobach starych drzew i martwego drewna występującego na powierzchniach próbnych, wyznaczonych w czterech głównych typach ekosystemów leśnych Polski, a mianowicie w: borach sosnowych, grądach, buczynach nizinnych i buczynach górskich. Powierzchnie próbne mają reprezentować ekosystemy w różnym stopniu przekształcenia - od postaci zbliżonej do naturalnej w rezerwatach i parkach narodowych, po silnie zmienione lasy gospodarcze.

Na terenie Parku wyznaczono cztery powierzchnie próbne. Dwie w Obwodzie Ochronnym Bachorze a po jednej w obwodach ochronnych: Drzewicz i Dębowa Góra. Monitoring wykonujemy w cyklu 5–letnim.