Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Monitoring wód podziemnych i powierzchniowych

Cel funkcjonowania sieci monitoringu:

  • określenie prawidłowości rządzących obiegiem wody w podsystemie Strugi Siedmiu Jezior w różnych warunkach hydrometeorologicznych (w okresie bardzo wilgotnym, obniżania lub uzupełniania zasobów wodnych, okresie suszy itp.),
  • śledzenie wieloletnich tendencji zmian ilości i jakości zasobów wodnych PNBT,
  • uzyskanie podstawy do podejmowania decyzji dotyczących działań ochronnych.

Wody podziemne

Kontrola stanów wody pozwala na ocenę zmian zasobów wód podziemnych, oraz daje obraz reakcji całego systemu hydrologicznego PNBT na zmienne warunki zasilania. Monitoring oparty jest o sieć piezometrów utworzoną w 1999 roku i rozbudowywaną w kolejnych latach. Od czasu utworzenia sieci do dnia dzisiejszego odczytywanych jest 8 piezometrów. Dodatkowo odczytywane są 2 piezometry założone przez wykonawców operatu "Biogeochemii i zasobów wodnych" w ramach prac nad planem ochrony Parku. 8 piezometrów odczytywanych jest z częstotliwością 14 dniową, a 2 dołożone w ramach planu ochrony z częstotliwością 7 dniową. Pomiar wykonywany jest za pomocą świstawki hydrogeologicznej.

Wody powierzchniowe

Obserwacje wodowskazowe jezior pozwalają śledzić zmiany poziomu wody, a na tej podstawie zmiany retencji mis jeziornych, zmiany zasięgu linii brzegowej, oddziaływanie cofki jezior na strugę. Przy wieloletnich badaniach pozwolą na określenie tendencji zmian zasobów wodnych PNBT. Monitoring prowadzony jest na sieci posterunków wodowskazowych (łat i limnigrafów) utworzonych w ramach programu monitoringu zasobów wodnych Parku uzupełnionych o posterunki założone w trakcie prac nad planem ochrony. Aktualnie odczytywanych jest 16 łat wodowskazowych z tego 7 znajduje się na Strudze Siedmiu Jezior i 9 na jeziorach. Odczyty poziomu wody na wszystkich posterunkach odbywają się z częstotliwością 7 dniową.