Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Natura 2000 w Parku Narodowym "Bory Tucholskie"

Obszar Parku Narodowego „Bory Tucholskie” pokrywa się częściowo z powierzchnią trzech obszarów Natura 2000. Są to:

  • obszar specjalnej ochrony (OSO) „Wielki Sandr Brdy” (PLB220001) o powierzchni 37 106,25 ha (obejmujący obszar całego Parku),
  • obszar mający znaczenie dla wspólnoty (OZW) „Sandr Brdy” (PLH220026)  o powierzchni 7 492,59 ha (obejmujący obszar całego Parku),
  • obszar mający znaczenie dla wspólnoty (OZW) „Doliny Brdy i Chociny” (PLH220058) o powierzchni 1455,76 ha (obejmujący niewielki fragment Parku w enklawie PNBT w Chocińskim Młynie).

Zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody, sprawującym nadzór nad ww. obszarami jest Dyrektor Parku Narodowego oraz regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku. Dla dwóch pierwszych obszarów ustanowiono plany zadań ochronnych:

  • Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wielki Sandr Brdy PLB220001 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 1142),
  • Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Sandr Brdy PLH20026 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r. poz. 4493).