Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Płęsno

Jezioro Płęsno

Powierzchnia tego zbiornika wynosi 46,04 ha, a maksymalna głębokość nie przekracza 11 m. Zasilane jest dopływem z jeziora Główka, a odprowadza swoje wody do jeziora Skrzynka. Jako zbiornik położony w dolnym biegu Strugi otrzymuje znaczną część biogenów z jezior wyżej położonych i dlatego charakteryzuje się wysokim stopniem eutrofizacji. Zbiornik charakteryzuje się skąpo wykształconym szuwarem. Występuje w postaci wąskich płatów turzyc i kilku porośniętych przez trzcinę. Obok gatunków szuwarowych w zatokach jeziora występują grążele żółte Nuphar lutea i rdestnice pływające Potamogeton natans. Rośliny podwodne występują do głębokości 4 metrów, jednakże są nieliczne. Pokrycie dna przez roślinność nie przekracza kilku procent. Dominującym gatunkiem jest rogatek sztywny Ceratophyllum demersum. Wzdłuż brzegów występują rdestnice: przeszyta Potamogeton perfoliatus, lśniąca Potamogeton lucens i szczeciolistna Potamogeton friessi oraz wywłócznik kłosowy Myriophyllum spicatum i jaskier krążkolistny Ranunculus circinatus.

Jest to jezioro typu leszczowego z dominującym udziałem ryb karpiowatych. Występują tu między innymi liczne populacje leszcza Abramis brama, płoci Rutilus rutilus i uklei Alburnus al burnus. Wśród ryb drapieżnych wymienić możemy szczupaka Esox lucius, okonia Perca fluviatilis, sandacza Stizostedion lucioperca i węgorza Anguilla Anguilla.