Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Pochodzenie nazw własnych z tego regionu

Pochodzenie nazw własnych z tego regionu

[Wdowicki Maciej (1990): „7 dni nad Jeziorem Charzykowskim” Przewodnik turystyczny; Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa; ISBN 83-7005-283-5; Szczepański Klemens (1981-1983) „Nazewnictwo geograficzne regionu Chojnic” w. Zeszyty Choinickie nr 11, s. 8-28]:

 • Bachorze - nazwa miejscowości pochodzi od bachorza (moczary, bagna). Po raz pierwszy pojawia się w 1772 r. jako Bachors.
 • Charzykowy - po raz pierwszy nazwa Charzikowo pojawiła się w 1565 r., z niem. Müskendorf - 1 człon od dzierżawcy misko, a 2 człon od das dorf- wieś
 • Chojnice - Chojnitz pojawia się w dokumentach pisanych po raz pierwszy w 1275 r. Nazwa pochodzi od rzeki, niegdyś płynącej pod miastem. W liczbie mnogiej stosowana była w odniesieniu do trzech miejscowości: miasta, Chojnicy Małej i Jakuszowej Chojnicy, a począwszy od XVII w. przyjęła się w liczbie mnogiej dla samego miasta.
 • Funka - od nazwiska Funk
 • Gatzen k. Jarcewa - dziś nie istnieje (od gać „faszyny i pomost z nich”, „grobla”)
 • Glabus - w pobliżu Jeziora Ostrowitego - dziś nie istnieje
 • Jarcewo - od nazwiska Jarzec
 • Krojanty - od nazwiska Krajęt
 • Mylof - Mühlhof - zapora
 • Płęsno - płotka, z niem. die Pöltze
 • Rytel - od nazwiska Reitel
 • Swornegacie - po raz pierwszy nazwa Swornigat pojawia się w 1275 r. Pisownia nazwy wsi zmieniała się w ciągu wieków, a i obecnie usłyszymy różne jej modyfikacje. Okoliczni mieszkańcy nazywają wieś Sworami (także Dużymi w odróżnieniu od Małych Sworów - a właściwie Małych Swornegaci)
 • Wolność - wolni od opłat

Nazwy związane z pracą ludzi:

Nazwy związane z gospodarką leśną i rolniczą:

 • Ogorzeliny

Nazwy oznaczające formy i metody osadnicze:

 • Silno,
 • Nowa Wieś

Nazwy pamiątkowe:

 • Nieżychowice (nazwa od 1945 r. od nazwiska zamordowanej Ireny Nieżychowickiej)

Nazwy związane z topografią:

 • naturalne obiekty geograficzne: Ostrowite, Ostrowy, Ostrówki
 • od nazw rzek: Chojnice, Kłodawa, Brda, Moszczenica
 • od cech gruntu lub okolicy: Nicponia, Kaliska, Chojnaty, Zarzecze, Podlesie, Zamieście, Objezierze

Nazwy przyrodnicze:

 • fauna: Plecno
 • flora: Klonia, Kruszka, Jabłonka, Olszyny, Lipienice

Nazwy tzw. hybrydy:

 • Konigort (konigrad: koń (j. polski) i człon z języka niemieckiego garten – ogród

Nazwy pluralne (wielokrotne):

 • Chojnice,
 • Gardki,
 • Gwiazdy,
 • Jeziorki,
 • Olszyny,
 • Wądoły